Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz dziennych opiekunów

Ustawa z dnia 04 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2020 r. poz. 326) stworzyła warunki do organizowania i funkcjonowania zróżnicowanych form opieki nad tą grupą wiekową. W myśl ustawy opieka ta może być organizowana w formie żłobka lub klubu dziecięcego, a także sprawowana przez tzw. dziennego opiekuna lub nianię.

Zgodnie z art. 46 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 r.
(Dz.U. z 2020 r. poz. 326) WYKAZ DZIENNYCH OPIEKUNÓW z którymi Gmina Polska Cerekiew zawarła umowę prowadzi Wójt Gminy.

Zgodnie z art. 46b w/w ustawy Wójt Gminy dokonuje wpisu do wykazu na podstawie wniosku złożonego za pomocą systemu teleinformatycznego.

Wykaz dziennych opiekunów z którymi Gmina Polska Cerekiew zawarła umowę

PDFWYKAZ DZIENNYCH OPIEKUNÓW - Gmina Polska Cerekiew.pdf (173,56KB)