Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte w 2020 roku

Uchwała nr XV/88/2020 z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
PDFUchwała.XV.88.2020.pdf (233,49KB)

Uchwała nr XV/89/2020 z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
PDFUchwała.XV.89.2020.pdf (2,27MB)

Uchwała nr XV/90/2020 z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bierawa.
PDFUchwała.XV.90.2020.pdf (174,54KB)

Uchwała nr XV/91/2020 z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej
PDFUchwała.XV.91.2020.pdf (202,37KB)

Uchwała nr XV/92/2020 z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Polska Cerekiew na rok szkolny 2019/2020.
PDFUchwała.XV.92.2020.pdf (104,25KB)

Uchwała nr XV/93/2020 z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych  zaliczonych do dróg gminnych.
PDFUchwała.XV.93.2020.pdf (110,24KB)

Uchwała nr XVI/94/2020 z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
PDFUchwała.XVI.94.2020.pdf (207,57KB)

Uchwała nr XVI/95/2020 z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
PDFUchwała.XVI.95.2020.pdf (2,43MB)

Uchwała nr XVII/96/2020 z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
PDFUchwała.XVII.96.2020.pdf (502,22KB)

Uchwała nr XVII/97/2020 z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
PDFUchwała.XVII.97.2020.pdf (2,10MB)

Uchwała nr XVII/98/2020 z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt.
PDFUchwała.XVII.98.2020.2020-05-20.pdf (250,57KB)

Uchwała nr XVIII/99/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Polska Cerekiew za 2019 rok.
PDFUchwała.XVIII.99.2020.2020-06-30.pdf (103,37KB)

Uchwała nr XVIII/100/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok.
PDFUchwała.XVIII.100.2020.2020-06-30.pdf (172,71KB)

Uchwała nr XVIII/101/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Polska Cerekiew za 2019 rok.
PDFUchwała.XVIII.101.2020.2020-06-30.pdf (183,05KB)

Uchwała nr XVIII/102/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2020.
PDFUchwała.XVIII.102.2020.2020-06-30.pdf (379,64KB)

Uchwała nr XVIII/104/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
PDFUchwała.XVIII.104.2020.2020-06-30.pdf (181,58KB)

Uchwała nr XVIII/105/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Ciężkowice i Polska Cerekiew na terenie gminy Polska Cerekiew.
PDFUchwała.XVIII.105.2020.2020-06-30.pdf (6,58MB)

Uchwała nr XVIII/106/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt.
PDFUchwała.XVIII.106.2020.2020-06-30.pdf (251,33KB)

Uchwała nr XVIII/107/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.
PDFUchwała.XVIII.107.2020.2020-06-30.pdf (181,42KB)

Uchwała nr XIX/110/2020 z dnia 24 września 2020 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Ciężkowice.
PDFUchwała.XIX.110.2020.2020-09-24.pdf (6,91MB)

Uchwała nr XIX/111/2020 z dnia 24 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
PDFUchwała.XIX.111.2020.2020-09-24.pdf (124,36KB)

Uchwała nr XIX/112/2020 z dnia 24 września 2020 roku w sprawie uchylenia uchwały własnej nr XVII/98/2020 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 maja 2020 r w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polska Cerekiew w 2020 roku.
PDFUchwała.XIX.112.2020.2020-09-24.pdf (111,85KB)

Uchwała nr XIX/113/2020 z dnia 24 września 2020 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Polska Cerekiew na rok szkolny 2020/2021.
PDFUchwała.XIX.113.2020.2020-09-24.pdf (108,92KB)

Uchwała nr XIX/114/2020 z dnia 24 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr XX/92/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 13 października 2016 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej.
PDFUchwała.XIX.114.2020.2020-09-24.pdf (309,89KB)

Uchwała nr XX/115/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
PDFUchwała.XX.115.2020.2020-11-26.pdf (309,03KB)

Uchwała nr XX/116/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr VI/29/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
PDFUchwała.XX.116.2020.2020-11-26.pdf (270,26KB)

Uchwała nr XX/117/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Polska Cerekiew na lata 2021 – 2025.
PDFUchwała.XX.117.2020.2020-11-26.pdf (499,06KB)

Uchwała nr XX/118/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Polska Cerekiew.
PDFUchwała.XX.118.2020.2020-11-26.pdf (256,92KB)

Uchwała nr XX/119/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2020.
PDFUchwała.XX.119.2020.2020-11-26.pdf (787,17KB)

Uchwała nr XX/121/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Polska Cerekiew.
PDFUchwała.XX.121.2020.2020-11-26.pdf (307,58KB)

Uchwała nr XX/122/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Polskiej Cerekwi, stanowiących własność Gminy Polska Cerekiew.
PDFUchwała.XX.122.2020.2020-11-26.pdf (414,94KB)

Uchwała nr XX/123/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku„.
PDFUchwała.XX.123.2020.2020-11-26.pdf (291,12KB)

Uchwała nr XX/124/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.
PDFUchwała.XX.124.2020.2020-11-26.pdf (963,18KB)

Uchwała nr XX/125/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.
PDFUchwała.XX.125.2020.2020-11-26.pdf (458,10KB)

Uchwała nr XXI/126/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2021.
PDFUchwała.XXI.126.2020.2020-12-17.pdf (3,65MB)

Uchwała nr XXI/128/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2020.
PDFUchwała.XXI.128.2020 .2020-12-17.pdf (234,11KB)

Uchwała nr XXI/130/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia programu pilotażowego pod nazwą "Cerekwicki bon żłobkowy".
PDFUchwała.XXI.130.2020.2020-12-17.pdf (453,32KB)

Uchwała nr XXI/131/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr XXVII/233/2006 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie sprawiania pogrzebu przez Gminę Polska Cerekiew.
PDFUchwała.XXI.131.2020.2020-12-17.pdf (256,09KB)

Uchwała nr XXI/132/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.
PDFUchwała.XXI.132.2020.2020-12-17.pdf (271,08KB)

Uchwała nr XXI/133/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Ciężkowicach i w Polskiej Cerekwi, stanowiących własność Gminy Polska Cerekiew.
PDFUchwała.XXI.133.2020.2020-12-17.pdf (214,34KB)