Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w urzędzie w 2020 roku

Kontrole zewnętrzne w 2020 r.

 

Rodzaj

Podmiot przeprowadzający

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli

Przedmiot kontroli

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski, opinie podmiotów ją przeprowadzających

kontrola

Regionalna Izba Obrachunkowa

w Opolu

23.03.2020

do

12.05.2020

Kontrola kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Polska Cerekiew za 2018 rok oraz wybranych zagadnień za lata 2017 i 2019-2020

Protokół kontroli

Wystąpienie pokontrolne NKO.401-20/2020 z 18.06.2020

Dokumentacja dostępna do wglądu w siedzibie urzędu

 

kontrola

Państwowa Inspekcja Pracy

Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu

07.09.2020

Przestrzeganie przepisów ograniczających ryzyko zakażenia koronawirusem z uwzględnieniem zasad bhp oraz reżimu sanitarno-epidemiologicznego; działań podejmowanych przez zakłady pracy w celu zapewnienia osobom pracującym odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie epidemii

Protokół kontroli nr 110151-53-K028-Pt/20 z 18.09.2020 wraz z wykazem decyzji ustnych wydanych w czasie kontroli nr 110151-53-KO28-Nu01/20 z 18.09.2020