Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Gminy

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696), każdy organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej i samorządowej, organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały, wyznacza co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję koordynatora do spraw dostępności.

Dane koordynatora ds. dostępności  w  Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi

Agnieszka Zwierkowska

Urząd Gminy Polska Cerekiew
ul.
Raciborska 4
47-260 Polska Cerekiew
e-mail: a.zwierkowska@polskacerekiew.pl
 tel. 77 480 14 63.

Do zadań koordynatora należy:

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy;

2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

3) monitorowanie działalności Urzędu Gminy w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001696

Zarządzenie Nr 0050/146/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 października 2022 roku w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie nr 0050.146.2022.pdf (19,33KB)