Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkursy 2021

Konkurs ofert na dotacje na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), oraz Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku:

 

Otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu Gminy Polska Cerekiew na wspieranie realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu, kultury fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców Gminy Polska Cerekiew w 2021 roku.
PDFOgłoszenie.pdf
PDFInformacja końcowa.pdf
PDFZarządzenie nr 0050.32.2021.pdf

Do pobrania:

DOCX1.Wzór oferty.docx
DOCX2.Wzór sprawozdania.docx
 

Polska Cerekiew, dnia 29.01.2021 r.


Konkursy ofert na dotacje na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), oraz Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku:

 

 1. Otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu Gminy Polska Cerekiew na wspieranie  realizacji zadań z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych: „Pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu oraz rehabilitacja lecznicza niepełnosprawnych w 2021 roku”.
  PDFOgłoszenie nr 1.pdf
  PDFInformacja - usługi opiekuńcze.pdf
  PDFZarządzenie nr 0050.13.2021.pdf
 2. Otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu Gminy Polska Cerekiew na wspieranie realizacji zadań z zakresu ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości  w 2021 roku.
  PDFOgłoszenie nr 2.pdf
  PDFInformacja - kultura.pdf
  PDFZarządzenie nr 0050.14.2021.pdf
 3. Otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu Gminy Polska Cerekiew na wspieranie realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu, kultury fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców Gminy Polska Cerekiew w 2021 roku.
  PDFOgłoszenie nr 3.pdf
  PDFInformacja - unieważnienie sport.pdf
  PDFZarządzenie nr 0050.15.2021.pdf

 

Do pobrania:

 1. Wzór ofertyDOCX1.Wzór oferty.docx
 2. Wzór sprawozdania  – DOCX2.Wzór sprawozdania.docx
 3. Oświadczenie oferenta DOC3.Oświadczenie oferenta.doc

 

Polska Cerekiew, dnia 04.01.2021 r.