Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy z 2021 roku

Zarządzenie Nr 0050/1/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Gminy Polska Cerekiew organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych.
PDFZarządzenie nr 0050.1.2021.pdf

Zarządzenie Nr 0050/3/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie wysokości stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów zajętych pod rowami stanowiących zasób nieruchomości Gminy Polska Cerekiew.
PDFZarządzenie nr 0050.3.2021.pdf

Zarządzenie Nr 0050/4/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie powołania składu oraz określenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty na dotacje przyznawane z budżetu Gminy Polska Cerekiew organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych.
PDFZarządzenie nr 0050.4.2021.pdf

Zarządzenie Nr 0050/5/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
PDFZarządzenie nr 0050.5.2021.pdf

Zarządzenie Nr 0050/6/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
PDFZarządzenie nr 0050.6.2021.pdf

Zarządzenie Nr 0050/8/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku.
PDFZarządzenie nr 0050.8.2021.pdf

Zarządzenie Nr 0050/11/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie  wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która będzie właściwa do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż energii elektrycznej w 2022 roku.
PDFZarządzenie nr 0050.11.2021.pdf

Zarządzenie Nr 0050/12/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew na rok szkolny 2021/2022.
PDFZarządzenie nr 0050.12.2021.pdf

Zarządzenie Nr 0050/13/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie wyboru podmiotów i wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Polska Cerekiew w 2021 r.
PDFZarządzenie nr 0050.13.2021.pdf

Zarządzenie Nr 0050/14/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie wyboru podmiotów i wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Polska Cerekiew w 2021 r.
PDFZarządzenie nr 0050.14.2021.pdf

Zarządzenie Nr 0050/15/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Polska Cerekiew na wspieranie realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu, kultury fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców Gminy Polska Cerekiew w 2021 r.
PDFZarządzenie nr 0050.15.2021.pdf

Zarządzenie Nr 0050/16/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew, maksymalnej kwoty dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
PDFZarządzenie nr 0050.16.2021.pdf

Zarządzenie Nr 0050/21/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej opiniującej złożone wnioski o przyznanie stypendium sportowego za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym zawodnikom z terenu gminy Polska Cerekiew.
PDFZarządzenie nr 0050.26.2021.pdf

Zarządzenie Nr 0050/23/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/92/2017 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Gminy w Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie nr 0050.23.2021.pdf

Zarządzenie Nr 0050/28/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.
PDFZarządzenie nr 0050.28.2021.pdf

Zarządzenie Nr 0050/29/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu.
PDFZarządzenie nr 0050.29.2021.pdf

Zarządzenie Nr 0050/30/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie powołania składu oraz określenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty na dotacje przyznawane z budżetu Gminy Polska Cerekiew organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych.
PDFZarządzenie nr 0050.30.2021.pdf

Zarządzenie Nr 0050/31/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.PDFZarządzenie nr 0050.31.2021.pdf

Zarządzenie Nr 0050/32/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie wyboru podmiotów i wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Polska Cerekiew w 2021 r.
PDFZarządzenie nr 0050.32.2021.pdf