Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy z 2021 roku

Zarządzenie Nr 0050/1/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Gminy Polska Cerekiew organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych.
PDFZarządzenie nr 0050.1.2021.pdf (271,59KB)

Zarządzenie Nr 0050/3/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie wysokości stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów zajętych pod rowami stanowiących zasób nieruchomości Gminy Polska Cerekiew.
PDFZarządzenie nr 0050.3.2021.pdf (178,94KB)

Zarządzenie Nr 0050/4/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie powołania składu oraz określenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty na dotacje przyznawane z budżetu Gminy Polska Cerekiew organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych.
PDFZarządzenie nr 0050.4.2021.pdf (220,30KB)

Zarządzenie Nr 0050/5/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
PDFZarządzenie nr 0050.5.2021.pdf (202,73KB)

Zarządzenie Nr 0050/6/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
PDFZarządzenie nr 0050.6.2021.pdf (201,55KB)

Zarządzenie Nr 0050/7/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130000 PLN (netto).
PDFZarządzenie nr 0050.7.2021.pdf (1,20MB)

Zarządzenie Nr 0050/8/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku.
PDFZarządzenie nr 0050.8.2021.pdf (34,40KB)

Zarządzenie Nr 0050/9/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
PDFZarządzenie nr 0050.9.2021.pdf (231,47KB)

Zarządzenie Nr 0050/11/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie  wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która będzie właściwa do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż energii elektrycznej w 2022 roku.
PDFZarządzenie nr 0050.11.2021.pdf (223,35KB)

Zarządzenie Nr 0050/12/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew na rok szkolny 2021/2022.
PDFZarządzenie nr 0050.12.2021.pdf (211,55KB)

Zarządzenie Nr 0050/13/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie wyboru podmiotów i wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Polska Cerekiew w 2021 r.
PDFZarządzenie nr 0050.13.2021.pdf (181,92KB)

Zarządzenie Nr 0050/14/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie wyboru podmiotów i wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Polska Cerekiew w 2021 r.
PDFZarządzenie nr 0050.14.2021.pdf (184,34KB)

Zarządzenie Nr 0050/15/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Polska Cerekiew na wspieranie realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu, kultury fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców Gminy Polska Cerekiew w 2021 r.
PDFZarządzenie nr 0050.15.2021.pdf (184,71KB)

Zarządzenie Nr 0050/16/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew, maksymalnej kwoty dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
PDFZarządzenie nr 0050.16.2021.pdf (584,57KB)

Zarządzenie Nr 0050/17/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
PDFZarządzenie nr 0050.17.2021.pdf (199,30KB)

Zarządzenie Nr 0050/19/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
PDFZarządzenie nr 0050.19.2021.pdf (205,55KB)

Zarządzenie Nr 0050/21/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
PDFZarządzenie nr 0050.21.2021.pdf (212,83KB)

Zarządzenie Nr 0050/23/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/92/2017 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Gminy w Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie nr 0050.23.2021.pdf (23,69KB)

Zarządzenie Nr 0050/24/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 lutego 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
PDFZarządzenie nr 0050.24.2021.pdf (230,58KB)

Zarządzenie Nr 0050/25/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 lutego 2021 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 0050/26/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej opiniującej złożone wnioski o przyznanie stypendium sportowego za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym zawodnikom z terenu gminy Polska Cerekiew.
PDFZarządzenie nr 0050.26.2021.pdf (191,50KB)

Zarządzenie Nr 0050/27/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2021.

Zarządzenie Nr 0050/28/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.
PDFZarządzenie nr 0050.28.2021.pdf (201,03KB)

Zarządzenie Nr 0050/29/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu.
PDFZarządzenie nr 0050.29.2021.pdf (211,07KB)

Zarządzenie Nr 0050/30/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie powołania składu oraz określenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty na dotacje przyznawane z budżetu Gminy Polska Cerekiew organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych.
PDFZarządzenie nr 0050.30.2021.pdf (215,11KB)

Zarządzenie Nr 0050/31/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.PDFZarządzenie nr 0050.31.2021.pdf (185,16KB)

Zarządzenie Nr 0050/32/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie wyboru podmiotów i wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Polska Cerekiew w 2021 r.
PDFZarządzenie nr 0050.32.2021.pdf (188,22KB)

Zarządzenie Nr 0050/33/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 0050/34/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
PDFZarządzenie nr 0050.34.2021.pdf (251,86KB)

Zarządzenie Nr 0050/35/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 0050/36/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 marca 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
PDFZarządzenie nr 0050.36.2021.pdf (207,28KB)

Zarządzenie Nr 0050/37/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 marca 2021 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 0050/38/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 0050/39/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.
PDFZarządzenie.0050.39.2021.2021-03-31.pdf (5,15MB)

Zarządzenie Nr 0050/40/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi

Zarządzenie Nr 0050/41/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
PDFZarządzenie nr 0050.41.2021.pdf (198,17KB)

Zarządzenie Nr 0050/42/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 0050/43/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie szczególnej formy pobierania czynszu za najem lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Polska Cerekiew w związku z ograniczeniem prowadzenia przez ich najemców działalności, z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.
PDFZarządzenie nr 0050.43.2021.pdf (333,01KB)

Zarządzenie nr 0050/44/2021 Wójta  Gminy  Polska Cerekiew z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie rezygnacji z realizacji prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej.
PDFZarządzenie nr 0050.44.2021.pdf (190,64KB)

Zarządzenie Nr 0050/45/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 kwietnia 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
PDFZarządzenie nr 0050.45.2021.pdf (231,56KB)

Zarządzenie Nr 0050/46/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 kwietnia 2021 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 0050/47/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 9 kwietnia 2021 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2021.

Zarządzenie nr 0050/48/2021 Wójta  Gminy  Polska Cerekiew z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.

PDFZarządzenie nr 0050.48.2021.pdf (198,97KB)

Zarządzenie nr 0050/49/2021 Wójta  Gminy  Polska Cerekiew z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Polska Cerekiew przeznaczonego do najmu.
PDFZarządzenie nr 0050.49.2021.pdf (216,97KB)

Zarządzenie Nr 0050/50/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
PDFZarządzenie nr 0050.50.2021.pdf (234,73KB)

Zarządzenie Nr 0050/51/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2021

Zarządzenie nr 0050/52/2021 Wójta  Gminy  Polska Cerekiew z  dnia  30 kwietnia 2021 r. w sprawie szczególnej formy pobierania czynszu za najem lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Polska Cerekiew w związku z ograniczeniem prowadzenia przez ich najemców działalności, z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.
PDFZarządzenie 0050.52.2021.pdf (334,48KB)

Zarządzenie nr 0050/53/2021 Wójta  Gminy  Polska Cerekiew z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.
PDFZarządzenie nr 0050.53.2021.pdf (202,98KB)

Zarządzenie nr 0050/54/2021 Wójta  Gminy  Polska Cerekiew z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy do spraw księgowości budżetowej szkół i przedszkoli.
PDFZarządzenie nr 0050.54.2021.pdf (178,72KB)

Zarządzenie nr 0050/55/2021 Wójta  Gminy  Polska Cerekiew z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy do spraw budżetowo-gospodarczych, kasy.
PDFZarządzenie nr 0050.55.2021.pdf (176,31KB)

Zarządzenie nr 0050/56/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie nr 0050.56.2021.pdf (235,62KB)

Zarządzenie Nr 0050/57/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2021.

Zarządzenie Nr 0050/58/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
PDFZarządzenie nr 0050.58.2021.pdf (210,08KB)

Zarządzenie Nr 0050/59/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2021

Zarządzenie nr 0050/60/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 7 czerwca 2021 roku w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa wsi Wronin.
PDFZarządzenie nr 0050.60.2021.pdf (38,72KB)

Zarządzenie Nr 0050/61/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Polskiej Cerekwi.

Zarządzenie Nr 0050/62/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 czerwca 2021 roku w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w wyniku bardzo silnych wiatrów, które miały miejsce w dniu 12 czerwca 2021 roku.
PDFZarządzenie nr 0050.62.2021.pdf (469,36KB)

Zarządzenie Nr 0050/63/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
PDFZarządzenie nr 0050.63.2021.pdf (251,03KB)

Zarządzenie Nr 0050/64/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2021.

Zarządzenie Nr 0050/65/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2021.

Zarządzenie Nr 0050/66/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie terminów przekazywania akt do archiwum zakładowego przez poszczególnych pracowników Urzędu Gminy.
PDFZarządzenie nr 0050.66.2021.pdf (192,17KB)

Zarządzenie Nr 0050/67/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
PDFZarządzenie nr 0050.67.2021.pdf (234,21KB)

Zarządzenie Nr 0050/68/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2021.

Zarządzenie Nr 0050/69/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 lipca 2021 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2021.

Zarządzenie Nr 0050/70/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
PDFZarządzenie nr 0050.70.2021.pdf (228,90KB)

Zarządzenie Nr 0050/71/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2021.

Zarządzenie Nr 0050/72/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 9 lipca 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
PDFZarządzenie nr 0050.72.2021.pdf (241,90KB)

Zarządzenie Nr 0050/73/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 9 lipca 2021 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 0050/74/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie, najem, dzierżawę na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Polska Cerekiew.
PDFZarządzenie nr 0050.74.2021.pdf (175,83KB)

Zarządzenie Nr 0050/75/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 lipca 2021 roku w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa wsi Wronin.
PDFZarządzenie nr 0050.75.2021.pdf (38,37KB)

Zarządzenie Nr 0050/76/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 lipca 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
PDFZarządzenie nr 0050.76.2021.pdf (209,57KB)

Zarządzenie Nr 0050/77/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 lipca 2021 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 0050/78/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 9 sierpnia 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
PDFZarządzenie 0050.78.2021.pdf (232,19KB)

Zarządzenie Nr 0050/79/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 9 sierpnia 2021 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2021.

Zarządzenie Nr 0050/80/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 13 sierpnia 2021 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Polska Cerekiew za pierwsze półrocze 2021r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 r.
PDFZarządzenie 0050.80.2021.pdf (3,44MB)

Zarządzenie Nr 0050/81/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 13 sierpnia 2021 roku w sprawie ustalenia średniomiesięcznego kosztu pobytu w Dziennym Domu Senior + w Polskiej Cerekwi w roku 2021.

Zarządzenie Nr 0050/82/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 13 sierpnia 2021 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2021.

Zarządzenie Nr 0050/83/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
PDFZarządzenie nr 0050.83.2021.pdf (218,12KB)

Zarządzenie Nr 0050/85/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 9 września 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
PDFZarządzenie nr 0050.85.2021.pdf (229,39KB)

Zarządzenie Nr 0050/86/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 9 września 2021 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2021.

Zarządzenie Nr 0050/87/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 września 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu.
PDFZarządzenie nr 0050.87.2021.pdf (217,58KB)

Zarządzenie Nr 0050/88/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 września 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany.
PDFZarządzenie nr 0050.88.2021.pdf (210,36KB)

Zarządzenie Nr 0050/89/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 września 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
PDFZarządzenie nr 0050.89.2021.pdf (235,70KB)

Zarządzenie Nr 0050/90/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 września 2021 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 0050/91/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 września 2021 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych.
PDFZarządzenie nr 0050.91.2021.pdf (208,69KB)

Zarządzenie Nr 0050/92/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 września 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
PDFZarządzenie nr 0050.92.2021.pdf (245,67KB)

Zarządzenie Nr 0050/93/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 września 2021 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2021.

Zarządzenie Nr 0050/94/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 września 2021 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2021.

Zarządzenie Nr 0050/95/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 września 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
PDFZarządzenie nr 0050.95.2021.pdf (244,98KB)

Zarządzenie Nr 0050/96/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 września 2021 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 0050/97/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 września 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
PDFZarządzenie nr 0050.97.2021.pdf (260,13KB)

Zarządzenie Nr 0050/98/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 września 2021 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 0050/99/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 października 2021 roku w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagrody Wójta Gminy Polska Cerekiew
PDFZarządzenie nr 0050.99.2021.pdf (196,24KB)

Zarządzenie Nr 0050/100/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 października 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
PDFZarządzenie nr 0050.100.2021.pdf (197,71KB)

Zarządzenie Nr 0050/101/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 października 2021 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 0050/102/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 4 października 2021 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2021.

Zarządzenie Nr 0050/103/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 października 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
PDFZarządzenie nr 0050.103.2021.pdf (232,49KB)

Zarządzenie Nr 0050/104/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 października 2021 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 0050/105/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 października 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy do spraw budżetowo-gospodarczych, kasy.
PDFZarządzenie nr 0050.105.2021.pdf (177,02KB)

Zarządzenie Nr 0050/107/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 października 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Zarządzenie Nr 0050/108/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 października 2021 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 0050/109/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 października 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/92/2017 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Gminy w Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie nr 0050.109.2021.pdf (23,53KB)

Zarządzenie Nr 0050/110/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 października 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Zarządzenie Nr 0050/111/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 października 2021 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 0050/113/2021 Wójta  Gminy  Polska Cerekiew z dnia 2 listopada 2021r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie nr 0050.113.2021.pdf (237,28KB)

Zarządzenie Nr 0050/114/2021 Wójta  Gminy  Polska Cerekiew z dnia 2 listopada 2021r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie nr 0050.114.2021.pdf (235,45KB)

Zarządzenie Nr 0050/115/2021 Wójta  Gminy  Polska Cerekiew z dnia 9 listopada 2021r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
PDFZarządzenie nr 0050.115.2021.pdf (209,65KB)

Zarządzenie Nr 0050/116/2021 Wójta  Gminy  Polska Cerekiew z dnia 9 listopada 2021r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Polska Cerekiew przeznaczonego do najmu.
PDFZarządzenie nr 0050.116.2021.pdf (201,96KB)

Zarządzenie Nr 0050/117/2021 Wójta  Gminy  Polska Cerekiew z dnia 9 listopada 2021r. w sprawie organizacji i funkcjonowania elementów systemu wczesnego ostrzegania w Gminie Polska Cerekiew.
PDFZarządzenie nr 0050.117.2021.pdf (214,40KB)

Zarządzenie Nr 0050/118/2021 Wójta  Gminy  Polska Cerekiew z dnia 9 listopada 2021r. w sprawie organizacji i funkcjonowania elementów systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Polska Cerekiew.
PDFZarządzenie nr 0050.118.2021.pdf (211,86KB)

Zarządzenie Nr 0050/119/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie sposobu dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego na terenie Gminy Polska Cerekiew.
PDFZarządzenie nr 0050.119.2021.pdf (190,78KB)

Zarządzenie Nr 0050/120/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050/121/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2021.

Zarządzenie Nr 0050/123/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Zarządzenie Nr 0050/124/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2021.

Zarządzenie Nr 0050/125/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2021.

Zarządzenie Nr 0050/128/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r

Zarządzenie Nr 0050/130/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 2 grudnia 2021 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2021.

Zarządzenie Nr 0050/131/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Zarządzenie Nr 0050/132/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2021.

Zarządzenie Nr 0050/134/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2021.

Zarządzenie Nr 0050/135/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie wysokości stawek opłat za najem pomieszczeń w obiekcie przy ul. Parkowej 20 w Zakrzowie, zarządzanym przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakrzowie.
PDFZarządzenie nr 0050.135.2021.pdf (206,44KB)

Zarządzenie Nr 0050/136/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Zarządzenie Nr 0050/137/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zarządzenie Nr 0050/138/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2021.

Zarządzenie Nr 0050/139/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale użytkowe.
PDFZarządzenie nr 0050.139.2021.pdf (202,77KB)

Zarządzenie Nr 0050/140/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie zatrudnienia kierownika Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakrzowie 2022.
PDFZarządzenie nr 0050.140.2021.pdf (184,48KB)

Zarządzenie Nr 0050/141/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych oraz zakładu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego.