Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte w 2021 roku

Uchwała nr XXII/134/2021 z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
PDFUchwała.XXII.134.2021.2021-01-20.pdf

Uchwała nr XXII/135/2021 z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Polska Cerekiew.
PDFUchwała.XXII.135.2021.2021.01.20.pdf

Uchwała nr XXII/136/2021 z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/225/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, przyznawanych za wysokie wyniki sportowe zawodnikom z terenu Gminy Polska Cerekiew.
PDFUchwała.XXII.136.2021.2021.01.20.pdf

Uchwała nr XXIII/137/2021 z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2021.
PDFUchwała.XXIII.137.2021.2021-02-24.pdf

Uchwała nr XXIII/138/2021 z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
PDFUchwała.XXIII.138.2021.2021-02-24.pdf

Uchwała nr XXVI/139/2021 z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2021.
PDFUchwała.XXIV.139.2021.2021-03-18.pdf

Uchwała nr XXVI/140/2021 z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
PDFUchwała.XXIV.140.2021.2021-03-18.pdf

Uchwała nr XXVI/141/2021 z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/134/ 2021 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
PDFUchwała.XXIV.141.2021.2021-03-18.pdf

Uchwała nr XXVI/142/2021 z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023.
PDFUchwała.XXIV.142.2021.2021-03-18.pdf

Uchwała nr XXVI/143/2021 z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polska Cerekiew w 2021 roku.
PDFUchwała.XXIV.143.2021.2021-03-18.pdf

Uchwała nr XXVI/144/2021 z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.
PDFUchwała.XXIV.144.2021.2021-03-18.pdf

Uchwała nr XXVI/145/2021 z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia intencji zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Polska Cerekiew w zakresie realizacji zadań dotyczących organizacji publicznego transportu zbiorowego a Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim w okresie od 01.07.2021r. do 30.06.2024r.
PDFUchwała.XXIV.145.2021.2021-03-18.pdf

Uchwała nr XXVI/146/2021 z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości.
PDFUchwała.XXIV.146.2021.2021-03-18.pdf