Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Raport o stanie gminy za 2020 rok

Nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym z 2019 roku Wójt Gminy został zobowiązany do corocznego przedstawiania radzie gminy raportu o stanie gminy za poprzedni rok. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy.

Raport wójta o stanie Gminy Polska Cerekiew za 2020 rok przedstawiony został na sesji Rady Gminy w Polskiej Cerekwi w dniu 27 maja 2021 roku. Raport ma charakter publiczny , co oznacza, że mieszkańcy gminy mają prawo brać udział w debacie nad raportem. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Termin zgłoszenia udziału w debacie upłynął w dniu 26 maja 2021 roku. Debata nad raportem o stanie gminy zgodnie z zapisami w/w ustawy odbędzie się na sesji absolutoryjnej w dniu 24 czerwca 2021 roku o godz.16 00.

Załączniki do informacji:

1.PDFRaport o stanie gminy za 2020 rok.pdf (1,50MB)

2. Zarządzenie Nr 0050/39/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.
PDFZarządzenie.0050.39.2021.2021-03-31.pdf (5,15MB)