Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy z 2022 roku

Zarządzenie Nr 0050/2/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Gminy Polska Cerekiew organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych.
PDFZarządzenie nr 0050.2.2022.pdf (270,97KB)

Zarządzenie Nr 0050/3/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie przygotowania dokumentacji planowych działań zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych na terenie gminy Polska Cerekiew.
PDFZarządzenie nr 0050.3.2022.pdf (204,73KB)

Zarządzenie Nr 0050/4/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach dodatków osłonowych.
PDFZarządzenie nr 0050.4.2022.pdf (360,88KB)

Zarządzenie Nr 0050/5/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia średniomiesięcznego kosztu pobytu w Dziennym Domu Senior + w Polskiej Cerekwi w roku 2022.
PDFZarządzenie nr 0050.5.2022.pdf (105,74KB)

Zarządzenie Nr 0050/6/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 12 stycznia 2022 roku w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która będzie właściwa do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż energii elektrycznej w 2023 roku.
PDFZarządzenie nr 0050.6.2022.pdf (201,77KB)

Zarządzenie Nr 0050/7/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia na rok 2022 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew, maksymalnej kwoty dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
PDFZarządzenie nr 0050.7.2022.pdf (584,63KB)

Zarządzenie Nr 0050/8/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie powołania składu oraz określenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty na dotacje przyznawane z budżetu Gminy Polska Cerekiew organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych.
PDFZarządzenie nr 0050.8.2022.pdf (218,91KB)

Zarządzenie Nr 0050/9/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu.
PDFZarządzenie nr 0050.9.2022.pdf (209,67KB)

Zarządzenie Nr 0050/10/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 0050/11/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 0050/13/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie wyboru podmiotów i wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Polska Cerekiew w 2022 r.
PDFZarządzenie nr 0050.13.2022.pdf (181,94KB)

Zarządzenie Nr 0050/14/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie wyboru podmiotów i wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Polska Cerekiew w 2022 r.
PDFZarządzenie nr 0050.14.2022.pdf (182,97KB)

Zarządzenie Nr 0050/15/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie wyboru podmiotów i wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Polska Cerekiew w 2022 r.
PDFZarządzenie nr 0050.15.2022.pdf (189,35KB)

Zarządzenie nr 0050/16/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie wprowadzenia i ustalenia zasad organizacji pracy w systemie zdalnym i rotacyjnym pracowników Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie nr 0050.16.2022.pdf (421,85KB)

Zarządzenie nr 0050/17/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew na rok szkolny 2022/2023.
PDFZarządzenie nr 0050.17.2022.pdf (211,38KB)

Zarządzenie Nr 0050/18/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 9 lutego 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 0050/19/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 lutego 2022 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej opiniującej złożone wnioski o przyznanie stypendium sportowego za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym zawodnikom z terenu gminy Polska Cerekiew.
PDFZarządzenie nr 0050.19.2022.pdf (192,74KB)

Zarządzenie Nr 0050/20/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 11 lutego 2022 roku w sprawie wprowadzenia i ustalenia zasad organizacji pracy w systemie zdalnym i rotacyjnym pracowników Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie nr 0050.20.2022.pdf (422,52KB)

Zarządzenie nr 0050/21/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 lutego 2022 roku w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
PDFZarządzenie nr 0050.21.2022.pdf (188,19KB)

Zarządzenie Nr 0050/22/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 lutego 2022 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2022.

Zarządzenie Nr 0050/25/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 marca 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Polska Cerekiew w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.
PDFZarządzenie nr 0050.25.2022.pdf (201,84KB)

Zarządzenie Nr 0050/26/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 marca 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 0050/27/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 marca 2022 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 0050/28/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Polska Cerekiew przeznaczonych do najmu.
PDFZarządzenie nr 0050.28.2022.pdf (209,71KB)

Zarządzenie nr 0050/29/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie nr 0050.29.2022.pdf (235,54KB)

Zarządzenie Nr 0050/30/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 0050/31/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2022

Zarządzenie Nr 0050/32/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 marca 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 0050/33/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 marca 2022 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2022

Zarządzenie Nr 0050/34/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 marca 2022 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego.
PDFZarządzenie nr 0050.34.2022.pdf (550,97KB)

Zarządzenie nr 0050/35/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
PDFZarządzenie nr 0050.35.2022.pdf (207,11KB)

Zarządzenie Nr 0050/36/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2022.        

Zarządzenie Nr 0050/37/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 0050/38/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2022.

Zarządzenie nr 0050/39/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie nr 0050.39.2022.pdf (234,77KB)

Zarządzenie nr 0050/40/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Polska Cerekiew przeznaczonego do najmu.
PDFZarządzenie nr 0050.40.2022.pdf (207,68KB)

Zarządzenie Nr 0050/41/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie nr 0050.41.2022.pdf (2,47MB)

Zarządzenie nr 0050/42/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 5 kwietnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Polska Cerekiew przeznaczonego do oddania w użyczenie.
PDFZarządzenie nr 0050.42.2022.pdf (202,67KB)

Zarządzenie Nr 0050/43/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 5 kwietnia 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 0050/44/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 5 kwietnia 2022 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2022

Zarządzenie Nr 0050/45/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 6 kwietnia 2022 roku w sprawie zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Polska Cerekiew za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniu.
PDFZarządzenie nr 0050.45.2022.pdf (647,36KB)

Zarządzenie Nr 0050/47/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2022.

Zarządzenie Nr 0050/48/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 0050/49/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2022

Zarządzenie Nr 0050/50/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/92/2017 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Gminy w Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie nr 0050.50.2022.pdf (46,09KB)
PDFZałącznik do zarządzenia.pdf (564,20KB)

Zarządzenie Nr 0050/51/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 0050/52/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Funduszu Pomocy na rok 2022

Zarządzenie Nr 0050/53/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 0050/54/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 0050/55/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy.
PDFZarządzenie nr 0050.55.2022.pdf (187,22KB)

Zarządzenie nr 0050/56/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.
PDFZarządzenie nr 56-scalone.pdf (5,63MB)

Zarządzenie Nr 0050/57/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 0050/58/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Funduszu Pomocy na rok 2022

Zarządzenie Nr 0050/59/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia jednolitego tekstu regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie nr 0050.59.2022.pdf (241,65KB)

Zarządzenie Nr 0050/60/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 maja 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 0050/61/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 maja 2022 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Funduszu Pomocy na rok 2022.

Zarządzenie Nr 0050/62/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 0050/63/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2022.

Zarządzenie Nr 0050/64/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 maja 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 0050/65/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 maja 2022 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Funduszu Pomocy na rok 2022

Zarządzenie Nr 0050/66/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 0050/67/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Funduszu Pomocy na rok 2022

Zarządzenie Nr 0050/68/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.
PDFZarządzenie nr 0050.68.2022.pdf (205,49KB)

Zarządzenie Nr 0050/70/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń użytkowych stanowiących własność Gminy Polska Cerekiew przeznaczonych do najmu.
PDFZarządzenie nr 0050.70.2022.pdf (208,60KB)

Zarządzenie Nr 0050/71/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy: Sekretarz Gminy Polska Cerekiew

Zarządzenie Nr 0050/72/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 czerwca 2022 roku w sprawie wyznaczenia Koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie nr 0050.72.2022.pdf (47,85KB)

Zarządzenie Nr 0050/73/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 6 czerwca 2022 roku w sprawie określenia form i trybu udzielania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
PDFZarządzenie nr 0050.73.2022.pdf (194,67KB)

Zarządzenie Nr 0050/74/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 6 czerwca 2022 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym gminy na rok 2022.

Zarządzenie Nr 0050/75/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 6 czerwca 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 0050/76/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 6 czerwca 2022 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Funduszu Pomocy na rok 2022.

Zarządzenie Nr 0050/77/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 7 czerwca 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.
PDFZarządzenie nr 0050.77.2022.pdf (204,25KB)

Zarządzenie Nr 0050/78/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 7 czerwca 2022 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Funduszu Pomocy na rok 2022.

Zarządzenie Nr 0050/79/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 czerwca 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.
PDFZarządzenie nr 0050.79.2022.pdf (230,56KB)

Zarządzenie Nr 0050/80/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 czerwca 2022 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2022

Zarządzenie Nr 0050/81/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 13 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Polskiej Cerekwi.

Zarządzenie Nr 0050/82/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 13 czerwca 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.
PDFZarządzenie nr 0050.82.2022.pdf (207,07KB)

Zarządzenie Nr 0050/83/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 13 czerwca 2022 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Funduszu Pomocy.

Zarządzenie Nr 0050/84/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń zlokalizowanych w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zakrzowie stanowiących własność Gminy Polska Cerekiew przeznaczonych do najmu.
PDFZarządzenie nr 0050.84.2022.pdf (210,22KB)

Zarządzenie Nr 0050/85/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.
PDFZarządzenie nr 0050.85.2022.pdf (211,80KB)

Zarządzenie Nr 0050/86/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Funduszu Pomocy na rok 2022.

Zarządzenie Nr 0050/87/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie nr 0050.87.2022.pdf (510,10KB)

Zarządzenie Nr 0050/88/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Wroninie.
PDFZarządzenie nr 0050.88.2022.pdf (338,49KB)

Zarządzenie Nr 0050/89/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.
PDFZarządzenie nr 0050.89.2022.pdf (207,05KB)

Zarządzenie Nr 0050/90/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Funduszu Pomocy na rok 2022.

Zarządzenie Nr 0050/92/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 lipca 2022 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2022.

Zarządzenie Nr 0050/94/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 13 lipca 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 0050/95/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 13 lipca 2022 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Funduszu Pomocy na rok 2022.

Zarządzenie Nr 0050/96/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 lipca 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie nr 0050.96.2022.pdf (190,86KB)

Zarządzenie Nr 0050/97/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 lipca 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego we Wroninie.
PDFZarządzenie nr 0050.97.2022.pdf (188,13KB)

Zarządzenie Nr 0050/98/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 lipca 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 0050/99/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 lipca 2022 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2022.

Zarządzenie Nr 0050/100/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 lipca 2022 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na najem pomieszczeń użytkowych stanowiących własność gminy Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie nr 0050.100.2022.pdf (194,96KB)
PDFZałącznik do zarządzenia.pdf (770,45KB)

Zarządzenie Nr 0050/101/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 lipca 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 0050/102/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 lipca 2022 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2022

Zarządzenie Nr 0050/103/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 lipca 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 0050/104/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 lipca 2022 roku w sprawie dokonania zmian planie finansowym Funduszu Pomocy na rok 2022

Zarządzenie Nr 0050/105/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 lipca 2022 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie nr 105.pdf (184,09KB)

Zarządzenie Nr 0050/106/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 lipca 2022 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego we Wroninie.
PDFZarządzenie nr 106.pdf (184,00KB)

Zarządzenie Nr 0050/107/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 0050/108/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy do spraw obronności, leśnictwa, ochrony przeciwpożarowej, Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych.
PDFZarządzenie nr 0050.108.2022.pdf (178,52KB)

Zarządzenie Nr 0050/109/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 sierpnia 2022 roku w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Polska Cerekiew.
PDFZarządzenie nr 0050.109.2022.pdf (182,00KB)

Zarządzenie Nr 0050/110/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 sierpnia 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 0050/111/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 sierpnia 2022 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Funduszu Pomocy na rok 2022

Zarządzenie Nr 0050/112/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 sierpnia 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 0050/113/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 sierpnia 2022 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2022

Zarządzenie Nr 0050/114/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 9 sierpnia 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.
Zarządzenie Nr 0050/115/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 9 sierpnia 2022 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2022

Zarządzenie Nr 0050/116/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 11 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy do spraw budżetowo-gospodarczych.
PDFZarządzenie nr 0050.116.2022.pdf (176,30KB)

Zarządzenie Nr 0050/117/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 11 sierpnia 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 0050/118/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 11 sierpnia 2022 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2022.

Zarządzenie Nr 0050/119/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 sierpnia 2022 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego

Zarządzenie Nr 0050/120/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 0050/121/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Funduszu Pomocy na rok 2022.

Zarządzenie Nr 0050/122/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Polska Cerekiew za pierwsze półrocze 2022 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r.

Zarządzenie Nr 0050/123/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 0050/124/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy oraz Funduszu Pomocy na rok 2022.

Zarządzenie Nr 0050/125/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/59/2022 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia jednolitego tekstu regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie nr 0050.125.2022.pdf (83,22KB)
PDFZałącznik do zarządzenia nr 125.pdf (82,76KB)

Zarządzenie Nr 0050/126/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy do spraw oświaty, spraw organizacyjnych, pozyskiwania środków zewnętrznych.
PDFZarządzenie nr 0050.126.2022.pdf (178,59KB)

Zarządzenie Nr 0050/127/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 września 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/87/2020 z dnia 29 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych w budynkach stanowiących własność Gminy Polska Cerekiew

Zarządzenie Nr 0050/128/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 6 września 2022 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2022.

Zarządzenie Nr 0050/129/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 września 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 0050/130/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 września 2022 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Funduszu Pomocy na rok 2022.

Zarządzenie Nr 0050/131/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 września 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 0050/133/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 września 2022 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy oraz Funduszu Pomocy na rok 2022.

Zarządzenie Nr 0050/134/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 września 2022 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych oraz przeprowadzania wywiadów środowiskowych.

Zarządzenie Nr 0050/135/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 września 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 0050/136/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 września 2022 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowania budżetu gminy oraz Funduszu Pomocy na rok 2022.

Zarządzenie Nr 0050/137/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 września 2022 roku w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagrody Wójta Gminy Polska Cerekiew

Zarządzenie Nr 0050/138/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 września 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 0050/139/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 września 2022 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2022.

Zarządzenie Nr 0050/141/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 października 2022 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2022.

Zarządzenie Nr 0050/142/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 października 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 0050/143/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 października 2022 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Funduszu Pomocy na rok 2022.

Zarządzenie Nr 0050/144/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 października 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 0050/145/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 października 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/59/2022 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia jednolitego tekstu regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie nr 0050.145.2022.pdf (52,26KB)

Zarządzenie Nr 0050/146/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 października 2022 roku w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie nr 0050.146.2022.pdf (19,33KB)

Zarządzenie Nr 0050/147/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 13 października 2022 roku w sprawie uzupełnienia Jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki.
PDFZarządzenie nr 0050.147.2022.pdf (205,60KB)

Zarządzenie Nr 0050/148/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 października 2022 roku w sprawie organizacji i przeprowadzenia doskonalącego ćwiczenia obronnego pk. „Piast-22”
PDFZarządzenie nr 0050.148.2022.pdf (277,74KB)

Zarządzenie Nr 0050/149/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 października 2022 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2022.

Zarządzenie Nr 0050/150/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 października 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 0050/151/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 października 2022 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2022.

Zarządzenie Nr 0050/153/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 października 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy do spraw działalności gospodarczej i spraw społecznych.
PDFZarządzenie nr 0050.153.2022.pdf (178,59KB)

Zarządzenie Nr 0050/154/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 października 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 0050/155/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 października 2022 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Funduszu Pomocy na rok 2022

Zarządzenie Nr 0050/156/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 października 2022 roku w sprawie sposobu dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego na terenie Gminy Polska Cerekiew.
PDFZarządzenie nr 0050.156.2022.pdf (191,84KB)

Zarządzenie Nr 0050/157/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 października 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 0050/158/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 października 2022 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2022.

Zarządzenie Nr 0050/159/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 listopada 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.
PDFZarządzenie nr 0050.159.2022.pdf (204,98KB)

Zarządzenie Nr 0050/160/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 9 listopada 2022 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2023.

Zarządzenie Nr 0050/162/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 listopada 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 0050/163/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 listopada 2022 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2022.

Zarządzenie Nr 0050/164/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 0050/165/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Funduszu Pomocy na rok 2022.

Zarządzenie Nr 0050/166/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Zarządzenie Nr 0050/167/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego za grunty użytkowane rolniczo stanowiące własność Gminy Polska Cerekiew.
PDFZarządzenie nr 0050.167.2022.pdf (188,74KB)

Zarządzenie Nr 0050/168/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 listopada 2022 roku w sprawie zmiany regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
PDFZarządzenie nr 0050.168.2022.pdf (194,83KB)

Zarządzenie Nr 0050/169/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 listopada 2022 roku w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na najem pomieszczeń użytkowych stanowiących własność gminy Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie nr 0050.169.2022.pdf (778,71KB)
DOCXRegulamin w sprawie przeprowadzania przetargów na najem komunalnych.docx (43,06KB)
DOCXKlauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-do-przetargu.docx (16,79KB)
DOCXoswiadczenie-uczestnika-przetargu.docx (16,50KB)

Zarządzenie Nr 0050/170/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 listopada 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/59/2022 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia jednolitego tekstu regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie nr 0050.170.2022.pdf (65,35KB)

Zarządzenie Nr 0050/171/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 listopada 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
PDFZarządzenie nr 0050.171.2022.pdf (205,50KB)

Zarządzenie Nr 0050/172/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 listopada 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 0050/173/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 listopada 2022 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2022.

Zarządzenie Nr 0050/175/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 0050/176/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2022.

Zarządzenie Nr 0050/177/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 grudnia 2022 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego.

Zarządzenie Nr 0050/178/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 grudnia 2022 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2022.

Zarządzenie Nr 0050/179/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 grudnia 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 0055/180/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 grudnia 2022 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Funduszu Pomocy na rok 2022.

Zarządzenie Nr 0050/181/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 9 grudnia 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 0055/182/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 9 grudnia 2022 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2022.

Zarządzenie Nr 0055/183/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia ceny sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego.

Zarządzenie Nr 0055/184/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy oraz Funduszu Pomocy na rok 2022.

Zarządzenie Nr 0050/187/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
PDFZarządzenie nr 0050.187.2022.pdf (200,93KB)

Zarządzenie Nr 0050/189/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 0050/190/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie dokonania zmian w  planie finansowym budżetu gminy na rok 2022.

Zarządzenie Nr 0050/191/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Zarządzenie Nr 0050/192/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników: jednostek budżetowych oraz zakładu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego.
PDFZarządzenie nr 0050.192.2022.pdf (188,89KB)

Zarządzenie Nr 0050/193/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie zatrudnienia kierownika Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakrzowie.
PDFZarządzenie nr 0050.193.2022.pdf (185,06KB)