Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy z 2022 roku

Zarządzenie Nr 0050/2/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Gminy Polska Cerekiew organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych.
PDFZarządzenie nr 0050.2.2022.pdf

Zarządzenie Nr 0050/3/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie przygotowania dokumentacji planowych działań zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych na terenie gminy Polska Cerekiew.
PDFZarządzenie nr 0050.3.2022.pdf

Zarządzenie Nr 0050/4/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach dodatków osłonowych.
PDFZarządzenie nr 0050.4.2022.pdf

Zarządzenie Nr 0050/5/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia średniomiesięcznego kosztu pobytu w Dziennym Domu Senior + w Polskiej Cerekwi w roku 2022.
PDFZarządzenie nr 0050.5.2022.pdf

Zarządzenie Nr 0050/6/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 12 stycznia 2022 roku w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która będzie właściwa do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż energii elektrycznej w 2023 roku.
PDFZarządzenie nr 0050.6.2022.pdf

Zarządzenie Nr 0050/7/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia na rok 2022 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew, maksymalnej kwoty dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
PDFZarządzenie nr 0050.7.2022.pdf

Zarządzenie Nr 0050/8/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie powołania składu oraz określenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty na dotacje przyznawane z budżetu Gminy Polska Cerekiew organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych.
PDFZarządzenie nr 0050.8.2022.pdf

Zarządzenie Nr 0050/9/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu.
PDFZarządzenie nr 0050.9.2022.pdf

Zarządzenie Nr 0050/10/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 0050/11/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 0050/13/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie wyboru podmiotów i wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Polska Cerekiew w 2022 r.
PDFZarządzenie nr 0050.13.2022.pdf

Zarządzenie Nr 0050/14/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie wyboru podmiotów i wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Polska Cerekiew w 2022 r.
PDFZarządzenie nr 0050.14.2022.pdf

Zarządzenie Nr 0050/15/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie wyboru podmiotów i wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Polska Cerekiew w 2022 r.
PDFZarządzenie nr 0050.15.2022.pdf

Zarządzenie nr 0050/16/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie wprowadzenia i ustalenia zasad organizacji pracy w systemie zdalnym i rotacyjnym pracowników Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie nr 0050.16.2022.pdf

Zarządzenie nr 0050/17/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew na rok szkolny 2022/2023.
PDFZarządzenie nr 0050.17.2022.pdf

Zarządzenie Nr 0050/18/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 9 lutego 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 0050/19/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 lutego 2022 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej opiniującej złożone wnioski o przyznanie stypendium sportowego za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym zawodnikom z terenu gminy Polska Cerekiew.
PDFZarządzenie nr 0050.19.2022.pdf

Zarządzenie Nr 0050/20/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 11 lutego 2022 roku w sprawie wprowadzenia i ustalenia zasad organizacji pracy w systemie zdalnym i rotacyjnym pracowników Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie nr 0050.20.2022.pdf

Zarządzenie nr 0050/21/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 lutego 2022 roku w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
PDFZarządzenie nr 0050.21.2022.pdf

Zarządzenie Nr 0050/25/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 marca 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Polska Cerekiew w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.
PDFZarządzenie nr 0050.25.2022.pdf

Zarządzenie Nr 0050/26/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 marca 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 0050/27/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 marca 2022 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 0050/28/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Polska Cerekiew przeznaczonych do najmu.
PDFZarządzenie nr 0050.28.2022.pdf

Zarządzenie nr 0050/29/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie nr 0050.29.2022.pdf

Zarządzenie Nr 0050/30/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 0050/31/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2022

Zarządzenie Nr 0050/32/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 marca 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 0050/33/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 marca 2022 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2022

Zarządzenie Nr 0050/34/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 marca 2022 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego.
PDFZarządzenie nr 0050.34.2022.pdf

Zarządzenie nr 0050/35/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
PDFZarządzenie nr 0050.35.2022.pdf

Zarządzenie Nr 0050/36/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2022.        

Zarządzenie Nr 0050/37/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 0050/38/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2022.

Zarządzenie nr 0050/39/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie nr 0050.39.2022.pdf

Zarządzenie nr 0050/40/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Polska Cerekiew przeznaczonego do najmu.
PDFZarządzenie nr 0050.40.2022.pdf

Zarządzenie Nr 0050/41/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie nr 0050.41.2022.pdf

Zarządzenie nr 0050/42/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 5 kwietnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Polska Cerekiew przeznaczonego do oddania w użyczenie.
PDFZarządzenie nr 0050.42.2022.pdf

Zarządzenie Nr 0050/43/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 5 kwietnia 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 0050/44/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 5 kwietnia 2022 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2022

Zarządzenie Nr 0050/45/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 6 kwietnia 2022 roku w sprawie zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Polska Cerekiew za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniu.
PDFZarządzenie nr 0050.45.2022.pdf

Zarządzenie Nr 0050/48/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 0050/49/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2022

Zarządzenie Nr 0050/50/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/92/2017 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Gminy w Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie nr 0050.50.2022.pdf
PDFZałącznik do zarządzenia.pdf

Zarządzenie Nr 0050/51/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 0050/53/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 0050/54/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 0050/55/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy.
PDFZarządzenie nr 0050.55.2022.pdf

Zarządzenie nr 0050/56/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.
PDFZarządzenie nr 56-scalone.pdf

Zarządzenie Nr 0050/57/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 0050/59/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia jednolitego tekstu regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie nr 0050.59.2022.pdf

Zarządzenie Nr 0050/60/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 maja 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 0050/62/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 0050/64/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 maja 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 0050/66/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 0050/68/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.
PDFZarządzenie nr 0050.68.2022.pdf

Zarządzenie Nr 0050/70/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń użytkowych stanowiących własność Gminy Polska Cerekiew przeznaczonych do najmu.
PDFZarządzenie nr 0050.70.2022.pdf

Zarządzenie Nr 0050/71/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy: Sekretarz Gminy Polska Cerekiew

Zarządzenie Nr 0050/72/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 czerwca 2022 roku w sprawie wyznaczenia Koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie nr 0050.72.2022.pdf

Zarządzenie Nr 0050/73/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 6 czerwca 2022 roku w sprawie określenia form i trybu udzielania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
PDFZarządzenie nr 0050.73.2022.pdf

Zarządzenie Nr 0050/75/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 6 czerwca 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 0050/77/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 7 czerwca 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.
PDFZarządzenie nr 0050.77.2022.pdf

Zarządzenie Nr 0050/79/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 czerwca 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.
PDFZarządzenie nr 0050.79.2022.pdf

Zarządzenie Nr 0050/81/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 13 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Polskiej Cerekwi.

Zarządzenie Nr 0050/82/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 13 czerwca 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.
PDFZarządzenie nr 0050.82.2022.pdf

Zarządzenie Nr 0050/84/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń zlokalizowanych w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zakrzowie stanowiących własność Gminy Polska Cerekiew przeznaczonych do najmu.
PDFZarządzenie nr 0050.84.2022.pdf

Zarządzenie Nr 0050/85/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.
PDFZarządzenie nr 0050.85.2022.pdf

Zarządzenie Nr 0050/87/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie nr 0050.87.2022.pdf

Zarządzenie Nr 0050/88/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Wroninie.
PDFZarządzenie nr 0050.88.2022.pdf

Zarządzenie Nr 0050/89/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.
PDFZarządzenie nr 0050.89.2022.pdf

Zarządzenie Nr 0050/96/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 lipca 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie nr 0050.96.2022.pdf

Zarządzenie Nr 0050/97/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 lipca 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego we Wroninie.
PDFZarządzenie nr 0050.97.2022.pdf

Zarządzenie Nr 0050/100/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 lipca 2022 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na najem pomieszczeń użytkowych stanowiących własność gminy Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie nr 0050.100.2022.pdf
PDFZałącznik do zarządzenia.pdf

Zarządzenie Nr 0050/105/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 lipca 2022 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie nr 105.pdf

Zarządzenie Nr 0050/106/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 lipca 2022 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego we Wroninie.
PDFZarządzenie nr 106.pdf