Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Raport o stanie gminy za 2021 rok

Raport o stanie Gminy Polska Cerekiew

 

Nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym z 2019 roku Wójt Gminy został zobowiązany do corocznego przedstawiania radzie gminy raportu o stanie gminy za poprzedni rok. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk,programów i strategii oraz uchwał rady gminy.

Raport wójta o stanie Gminy Polska Cerekiew za 2021 rok przedstawiony został na sesji Rady Gminy w Polskiej Cerekwi w dniu 24 maja 2022 roku.

Raport ma charakter publiczny , co oznacza, że mieszkańcy gminy mają prawo brać udział w debacie nad raportem. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Termin zgłoszenia udziału w debacie upłynął w dniu 25 maja 2022 roku.

Debata nad raportem o stanie gminy  zgodnie  z zapisami w/w ustawy odbędzie się na sesji absolutoryjnej w dniu 30 czerwca 2022 roku o godz.16 00.  

 

Załączniki do informacji :

1.PDFRAPORT ZA 2021.pdf (1,53MB)

2. Zarządzenie Nr 0050/56/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 26  kwietnia 2022 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok. PDFZarządzenie nr 56-scalone.pdf (5,63MB)