Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w urzędzie w 2022 roku

Kontrole zewnętrzne w 2022 r.

 

 

Rodzaj

Podmiot przeprowadzający

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli

Przedmiot kontroli

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski, opinie podmiotów ją przeprowadzających

kontrola

Archiwum Państwowe

w Opolu

19.05.2022

Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Protokół kontroli ONA.421.20.2022.TH

z 25.05.2022

wystąpienie pokontrolne

ONA.421.20.2022.TH z 22.06.2022

Dokumentacja do wglądu w siedzibie urzędu.

 

kontrola

Archiwum Państwowe

w Opolu

02.08.2022

Kontrola w przedmiocie przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zakresie warunków przechowywania i zabezpieczenia materiałów archiwalnych obejmujących akta stanu cywilnego , tj. księgi stanu cywilnego, akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego i skorowidze alfabetyczne wytworzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

Protokół kontroli ONA.421.38.2022.AF z 05.08.2022

wystąpienie pokontrolne

ONA.421.38.2022.AF z 17.08.2022

Dokumentacja dostępna do wglądu w siedzibie urzędu

kontrola

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

06.09.2022

Kontrola kompleksowa – sprawdzenie realizacji zobowiązania wynikającego z umowy nieodpłatnego przekazania.

Protokół kontroli OPO/WKUZ/94/2022/ZASÓB z dnia 06.09.2022

Dokumentacja dostępna do wglądu w siedzibie urzędu

kontrola

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu

06.12.2022

Kontrola w zakresie stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem realizacji zasad integralnej ochrony roślin

Protokół kontroli nr 160/2022 z dnia 06.12.2022 r.