Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy z 2023 roku

Zarządzenie Nr 0050/1/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2023 rok.
PDFZarządzenie Nr 0050.1.2023 z 02.01.2023.pdf (2,13MB)

Zarządzenie Nr 0050/2/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 r.
PDFZarządzenie nr 0050.2.2023.pdf (328,24KB)    

Zarządzenie Nr 0050/3/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2023.
PDFZarządzenie nr 0050.3.2023.pdf (333,41KB)                                                                                       

Zarządzenie Nr 0050/4/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Gminy Polska Cerekiew organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych.
PDFZarządzenie nr 0050.4.2023.pdf (276,72KB)

Zarządzenie Nr 0050/5/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na terenie gminy Polska Cerekiew.
PDFZarządzenie nr 0050.5.2023.pdf (38,17KB)

Zarządzenie Nr 0050/6/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 9 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew na rok szkolny 2023/2024.
PDFZarządzenie nr 0050.6.2023.pdf (208,23KB)

Zarządzenie Nr 0050/7/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia na rok 2023 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew, maksymalnej kwoty dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
PDFZarządzenie nr 0050.7.2023.pdf (585,58KB)

Zarządzenie Nr 0050/8/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie powołania składu oraz określenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty na dotacje przyznawane z budżetu Gminy Polska Cerekiew organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych.
PDFZarządzenie 0050.8.2023 z 18.0.2023.pdf (74,87KB)

Zarządzenie Nr 0050/9/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.
PDFZarządzenie nr 0050.9.2023.pdf (273,42KB)

Zarządzenie Nr0050/10/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Polska Cerekiew na 2023 r.
PDFZarządzenie Nr 0050.10.2023 z 24.01.2023.pdf (66,29KB)

Zarządzenie Nr 0050/11/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
PDFZarządzenie 0050.11.2023.pdf (217,48KB)

Zarządzenie Nr 0050/12/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie wyboru podmiotów i wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Polska Cerekiew w 2023 r.
PDFZarządzenie 0050.12.2023 z 30.01.2023.pdf (56,55KB)

Zarządzenie Nr 0050/13/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie wyboru podmiotów i wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Polska Cerekiew w 2023 r.
PDFZarządzenie 0050.13.2023 z 30.01.2023.pdf (57,76KB)

Zarządzenie Nr 0050/14/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie wyboru podmiotów i wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Polska Cerekiew w 2023 r.
PDFZarządzenie 0050.14.2023 z 30.01.2023.pdf (57,95KB)

Zarządzenie Nr 0050/15/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/59/2022 Wójt Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia jednolitego tekstu regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi.
PDFZWG 0050.15.2023 z dnia 30.01.2023 zmiana regul.pdf (112,72KB)

Zarządzenie Nr 0050/16/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne Gminy Polska Cerekiew.
PDFZarządzenie Nr 0050.16.2023.pdf (77,64KB)

Zarządzenie Nr 0050/17/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 lutego 2023 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2023.
PDFZWG 17 z 01-02-2023.pdf (68,57KB)

Zarządzenie Nr 0050/18/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 lutego 2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2023 r.
PDFZarządzenie Nr 0050.18.2023 z 16.02.2023.pdf (548,59KB)

Zarządzenie Nr 0050/19/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Polska Cerekiew na 2023 r. 
PDFZarządzenie Nr 0050.19.2023 z 21.02.2023.pdf (220,36KB)

Zarządzenie Nr 0050/20/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 lutego 2023 roku w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku ze zmianą w budżecie na 2023 r. 
PDFZarządzenie Nr 0050.20.2023 z 21.02.2023.pdf (377,42KB)

Zarządzenie Nr 0050/21/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 lutego 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
PDFZarządzenie nr 0050.21.2023.pdf (210,00KB)

Zarządzenie Nr 0050/22/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Polska Cerekiew na 2023 r.                                                                                                                                                                PDFZarządzenie Nr 0050.22.2023 z 24.02.2023.pdf (69,97KB)

Zarządzenie Nr 0050/23/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku ze zmianą w budżecie na 2023 r.
PDFZarządzenie Nr 0050.23.2023 z 24.02.2023.pdf (71,52KB)

Zarządzenie Nr 0050/24/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/59/2022 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia jednolitego tekstu regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie nr 0050.24.2023.pdf (41,49KB)

Zarządzenie Nr 0050/25/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Polska Cerekiew na 2023 r.
PDFZarządzenie Nr 0050.25.2023 z 28.02.2023.pdf (66,55KB)

Zarządzenie Nr 0050/26/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku ze zmianą w budżecie na 2023 r.
PDFZarządzenie Nr 0050.26.2023 z 28.02.2023.pdf (69,34KB)

Zarządzenie Nr 0050/27/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 01 marca 2023 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy do księgowości budżetowej, płac.
PDFZarządzenie 0050.27.2023.pdf (56,76KB)

Zarządzenie Nr 0050/28/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 01 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Polska Cerekiew na 2023 r.
PDFZarządzenie Nr 0050.28.2023 z 01.03.2023.pdf (64,34KB)

Zarządzenie Nr 0050/29/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 marca 2023 roku w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku ze zmianą w budżecie na 2023 r.
PDFZarządzenie Nr 0050.29.2023 z 01.03.2023.pdf (68,63KB)

Zarządzenie Nr 0050/30/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 6 marca 2023 roku w sprawie ustalenia norm eksploatacyjnych oraz zasad rozliczania paliwa dla pojazdów i sprzętu silnikowego użytkowanego w jednostkach OSP na terenie Gminy Polska Cerekiew.
PDFZarządzenie 0050.30.2023 z 06.03.2023.pdf (46,74KB)

Zarządzenie Nr 0050/31/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 6 marca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Polska Cerekiew na 2023 r.
PDFZarządzenie Nr 0050.31.2023 z 06.03.2023.pdf (65,56KB)

Zarządzenie Nr 0050/32/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 6 marca 2023 roku w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku ze zmianą w budżecie na 2023 r.
PDFZarządzenie Nr 0050.32.2023 z 06.03.2023.pdf (125,00KB)

Zarządzenie Nr 0050/33/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Polska Cerekiew na 2023 r.
PDFZarządzenie Nr 0050.33.2023 z 08.03.2023.pdf (67,84KB)

Zarządzenie Nr 0050/34/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 marca 2023 roku w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku ze zmianą w budżecie na 2023 r.
PDFZarządzenie Nr 0050.34.2023 z 08.03.2023.pdf (69,52KB)

Zarządzenie Nr 0050/35/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 marca 2023 roku w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która będzie właściwa do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż energii elektrycznej w 2024 roku.
PDFZarządzenie nr 0050.35.2023.pdf (201,82KB)

Zarządzenie Nr 0050/36/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 marca 2023 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2023.
PDFZWG 36 z 08-03-2023.pdf (68,48KB)

Zarządzenie Nr 0050/37/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 marca 2023 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej opiniującej złożone wnioski o przyznanie stypendium sportowego za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym zawodnikom z terenu gminy Polska Cerekiew.
PDFZarządzenie 0050.37.2023 z 15.03.2023.pdf (70,68KB)

Zarządzenie Nr 0050/38/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 marca 2023 roku w sprawie ustalenia średniomiesięcznego kosztu pobytu w Dziennym Domu Senior + w Polskiej Cerekwi w roku 2023.
PDFZarządzenie nr 0050.38.2023.pdf (112,13KB)

Zarządzenie Nr 0050/39/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 marca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Polska Cerekiew na 2023 r.
PDFZarządzenie Nr 0050.39.2023 z 16.03.2023.pdf (67,54KB)

Zarządzenie Nr 0050/40/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 marca 2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2023 r.
PDFZarządzenie Nr 0050.40.2023 z 16.03.2023.pdf (88,46KB)

Zarządzenie Nr 0050/41/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Polska Cerekiew na 2023 r.
PDFZarządzenie Nr 0050.41.2023 z 22.03.2023.pdf (69,38KB)

Zarządzenie Nr 0050/42/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związkach ze zmianą budżetu na 2023 r.
PDFZarządzenie Nr 0050.42.2023 z 22.03.2023.pdf (72,65KB)

Zarządzenie Nr 0050/43/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 marca 2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2023 r.
PDFZarządzenie Nr 0050.43.2023 z 23.03.2023.pdf (130,16KB)

Zarządzenie Nr 0050/44/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 marca 2023 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2023.
PDFZWG 44 z 23-03-2023.pdf (72,96KB)

Zarządzenie Nr 0050/45/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 marca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Polska Cerekiew na 2023 r.
PDFZarządzenie Nr 0050.45.2023 z 24.03.2023.pdf (73,47KB)

Zarządzenie Nr 0050/46/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 marca 2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2023 r.
PDFZarządzenie Nr 0050.46.2023 z 24.03.2023.pdf (71,35KB)

Zarządzenie Nr 0050/47/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie wydatkowania środków przekazanych Gminie na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
PDFZarządzenie Nr 0050.47.2023 z 27.03.2023.pdf (65,63KB)

Zarządzenie Nr 0050/48/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Polska Cerekiew na 2023 r.
PDFZarządzenie Nr 0050.48.2023 z 27.03.2023.pdf (68,42KB)

Zarządzenie Nr 0050/49/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku ze zmianą budżecie na 2023 r.
PDFZarządzenie Nr 0050.49.2023 z 27.03.2023.pdf (68,86KB)

Zarządzenie Nr 0050/50/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2023 r.
PDFZarządzenie Nr 0050.50.2023 z 27.03.2023.pdf (76,39KB)

Zarządzenie Nr 0050/51/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
PDFZarządzenie nr 0050.51.2023.pdf (186,82KB)

Zarządzenie Nr 0050/52/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie powołania Koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi na terenie Gminy Polska Cerekiew.
PDFZarządzenie nr 0050.52.2023.pdf (49,03KB)

Zarządzenie Nr 0050/53/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Polska Cerekiew za 2022 rok.

Zarządzenie Nr 0050/54/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie Nr 0050.54.2023 - załącznik nr 1.pdf (2,02MB)

Zarządzenie Nr 0050/55/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Polska Cerekiew na 2023 r.
PDFZarządzenie Nr 0050.55.2023 z 31.03.2023.pdf (76,94KB)

Zarządzenie Nr 0050/56/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2023 r.
PDFZarządzenie Nr 0050.56.2023 z 31.03.2023.pdf (86,03KB)

Zarządzenie Nr 0050/57/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku Vat.
PDFZARZĄDZENIE Nr 57.pdf (56,01KB)

Zarządzenie Nr 0050/58/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Polska Cerekiew na 2023 r.
PDFZarządzenie Nr 0050.58.2023 z 31.03.2023.pdf (77,16KB)

Zarządzenie Nr 0050/59/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 4 kwietnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych  przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym.
PDFZarządzenie nr 0050.59.2023.pdf (204,41KB)

Zarządzenie Nr 0050/60/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 13 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Polska Cerekiew na 2023 r.
PDFZarządzenie Nr 0050.60.2023 z 13.04.2023.pdf (80,16KB)

Zarządzenie Nr 0050/61/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 13 kwietnia 2023 roku w  sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2023 r.
PDFZarządzenie Nr 0050.61.2023 z 13.04.2023.pdf (85,37KB)

Zarządzenie Nr 0050/62/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 13 kwietnia 2023 roku w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2023 r.
PDFZarządzenie Nr 0050.62.2023 z 13.04.2023.pdf (103,62KB)

Zarządzenie Nr 0050/63/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 13 kwietnia 2023 roku w sprawie zasad współorganizacji przez Gminę Polska Cerekiew przedsięwzięć promocyjnych, organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, osoby prawne lub fizyczne.
PDFZarządzenie Nr 0050.63.2023 z 13.04.2023.pdf (66,89KB)

Zarządzenie Nr 0050/64/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 kwietnia 2023 roku w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie 0050.64.2023 z 17.04.2023.pdf (50,51KB)

Zarządzenie Nr 0050/65/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 kwietnia 2023 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2023.
PDFZarządzenie 0050.65.2023.pdf (120,53KB)

Zarządzenie Nr 0050/66/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 kwietnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Polska Cerekiew na 2023 rok.
PDFZarządzenie Nr 0050.66.2023 z 21.04.2023.pdf (72,04KB)

Zarządzenie Nr 0050/67/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 kwietnia 2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2023 rok.
PDFZarządzenie Nr 0050.67.2023 z 21.04.2023.pdf (74,50KB)

Zarządzenie Nr 0050/68/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu.
PDFZarządzenie nr 0050.68.2023.pdf (213,00KB)

Zarządzenie Nr 0050/69/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Polska Cerekiew na 2023 rok.
PDFZarządzenie Nr 0050.69.2023 z 26.04.2023.pdf (72,21KB)

Zarządzenie Nr 0050/69A/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Polska Cerekiew na 2023 rok.
PDFZarządzenie Nr 0050.69A.2023 26.04.2023.pdf (68,42KB)

Zarządzenie Nr 0050/70/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2023 rok.
PDFZarządzenie Nr 0050.70.2023 z 26.04.2023.pdf (89,00KB)

Zarządzenie Nr 0050/71/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie upoważnienia do przeprowadzania wywiadów środowiskowych w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego.
PDFZarządzenie 0050.71.2023.pdf (156,76KB)

Zarządzenie Nr 0050/72/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 08 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia wewnętrznej procedury postępowania w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych MDR w Gminie Polska Cerkiew.
PDFZarządzenie nr 0050.72.2023.pdf (598,10KB)

Zarządzenie Nr 0050/73/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 08 maja 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Polska Cerekiew na 2023 rok.
PDFZarządzenie Nr 0050.73.2023 z 08.05.2023.pdf (69,88KB)

Zarządzenie Nr 0050/74/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 08 maja 2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2023 rok.
PDFZarządzenie Nr 0050.74.2023 z 08.05.2023.pdf (74,45KB)

Zarządzenie Nr 0050/75/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 9 maja 2023 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2023.
PDFZWG 75 z 09-05-2023.pdf (76,58KB)

Zarządzenie Nr 0050/76/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 maja 2023 roku w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie nr 0050.76.2023.pdf (55,10KB)

Zarządzenie Nr 0050/77/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 maja 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Polska Cerekiew na 2023 r.
PDFZarządzenie Nr 0050.77.2023 z 17.05.2023.pdf (71,84KB)

Zarządzenie Nr 0050/78/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 maja 2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2023 r.
PDFZarządzenie Nr 0050.78.2023 z 17.05.2023.pdf (79,54KB)

Zarządzenie Nr 0050/79/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2023 r.
PDFZarządzenie Nr 0050.79.2023 z 25.05.2023.pdf (135,07KB)

Zarządzenie Nr 0050/80/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie ustalenia ceny sprzedaży końcowej paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego.
PDFZarządzenie Nr 0050.80.2023.pdf (221,97KB)

Zarządzenie Nr 0050/81/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie ustalenia miesięcznej podstawowej kwoty dotacji po pierwszej aktualizacji oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew i ustalenia wydatków ponoszonych na ucznia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew w 2023 roku
PDFZarządzenie Nr 0050.81.2023 z 29.05.2023.pdf (89,01KB)

Zarządzenie Nr 0050/82/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Polska Cerekiew na 2023 r.
PDFZarządzenie Nr 0050.82.2023 z 29.05.2023.pdf (71,23KB)

Zarządzenie Nr 0050/83/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku ze zmianą w budżecie na 2023 r.
PDFZarządzenie Nr 0050.83.2023 z 29.05.2023.pdf (73,58KB)

Zarządzenie Nr 0050/83A/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie powierzenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi realizacji działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (POPŻ) Podprogram 2021 Plus i udzielenia Pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie 0050.83A.2023.pdf (54,83KB)

Zarządzenie Nr 0050/84/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 2 czerwca 2023 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2023.
PDFZWG 84 z 02-06-2023.pdf (81,28KB)

Zarządzenie Nr 0050/85/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 6 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/30/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 6 marca 2023 roku w sprawie ustalenia norm eksploatacyjnych oraz zasad rozliczania paliwa dla pojazdów i sprzętu silnikowego użytkowanego w jednostkach OSP na terenie Gminy Polska Cerekiew.
PDFZarządzenie nr 0050.85.2023.pdf (173,38KB)

Zarządzenie Nr 0050/86/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 6 czerwca 2023 roku w sprawie wprowadzania zasad (polityki) rachunkowości.
PDFZarządzenie Nr 0050.86.2023 z 06 06 2023 polityka rachunkowości.pdf (392,79KB)

Zarządzenie Nr 0050/87/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie 0050.87.2023.pdf (204,25KB)

Zarządzenie Nr 0050/88/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Polskiej Cerekiew.
PDFZarządzenie nr 0050.88.2023.pdf (233,72KB)
DOCinforamcje o roztrzygnięciu przetargu z 28.07.2023r. - 730_1_PC.doc (43,50KB)
DOCinforamcje o roztrzygnięciu przetargu z 28.07.2023r. - 729_2_PC.doc (43,50KB)
DOCinforamcje o roztrzygnięciu przetargu z 28.07.2023r. - 729_3_PC.doc (43,50KB)

Zarządzenie Nr 0050/89/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Polska Cerekiew na 2023 r.
PDFZarządzenie Nr 0050.89.2023 z 20.06.2023.pdf (73,37KB)

Zarządzenie Nr 0050/90/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2023 r.
PDFZarządzenie Nr 0050.90.2023 z 20.06.2023.pdf (87,87KB)

Zarządzenie Nr 0050/91/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Polska Cerekiew na 2023 r.
PDFZarządzenie Nr 0050.91.2023 z 21.06.2023.pdf (72,07KB)

Zarządzenie Nr 0050/92/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2023 r.
PDFZarządzenie Nr 0050.92.2023 z 21.06.2023.pdf (86,17KB)

Zarządzenie Nr 0050/93/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Polska Cerekiew na 2023 r.
PDFZarządzenie Nr 0050.93.2023 z 26.06.2023.pdf (70,79KB)

Zarządzenie Nr 0050/94/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2023 r.
PDFZarządzenie Nr 0050.94.2023 z 26.06.2023.pdf (86,79KB)

Zarządzenie Nr 0050/95/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Polska Cerekiew przeznaczonego do oddania w użyczenie.
PDFZarządzenie nr 0050.95.2023.pdf (202,22KB)

Zarządzenie Nr 0050/96/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2023 rok.
PDFZarządzenie 0050.96.2023 z 29.06.2023.pdf (121,66KB)

Zarządzenie Nr 0050/97/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 lipca 2023 roku w sprawie dokonania zmiany w planie finansowym budżetu gminy na rok 2023.
PDFZWG 97 z 03-07-2023.pdf (71,85KB)

Zarządzenie Nr 0050/97A/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 lipca 2023 roku w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie nr 0050.97A.2023.pdf (238,04KB)

Zarządzenie Nr 0050/98/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 lipca 2023 roku w sprawie określenia zasad oraz podstawowych druków związanych z wydatkowaniem środków w ramach funduszu sołeckiego w Gminie Polska Cerekiew.
PDFZarządzenie 0050.98.2023.pdf (1,55MB)

Zarządzenie Nr 0050/99/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 lipca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Polska Cerekiew na 2023r.
PDFZarządzenie Nr 0050.99.2023 z 14.07.2023.pdf (72,28KB)

Zarządzenie Nr 0050/100/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 lipca 2023 roku w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku ze zmianą w budżecie na 2023r.
PDFZarządzenie Nr 0050.100.2023 z 14.07.2023.pdf (73,27KB)

Zarządzenie Nr 0050/101/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 lipca 2023 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
PDFZarządzenie Nr 0050.101.2023 14.07.2023 inwentaryzacja.pdf (127,40KB)

Zarządzenie Nr 0050/102/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 lipca 2023 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków na 2023r.
PDFZarządzenie Nr 0050.102.2023 z 14.07.2023.pdf (79,98KB)

Zarządzenie Nr 0050/103/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 lipca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Polska Cerekiew na 2023r.
PDFZarządzenie Nr 0050.103.2023 z 31.07.2023.pdf (75,48KB)

Zarządzenie Nr 0050/104/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 lipca 2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2023r.
PDFZarządzenie Nr 0050.104.2023 z 31.07.2023.pdf (92,01KB)

Zarządzenie Nr 0050/105/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 sierpnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
PDFZarządzenie nr 0050.105.2023.pdf (208,47KB)

Zarządzenie Nr 0050/106/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 sierpnia 2023 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2023.
PDFZWG 106 z 01-08-2023.pdf (76,64KB)

Zarządzenie Nr 0050/107/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 sierpnia 2023 roku w sprawie poziomu szczegółowości sporządzania planów finansowych w Gminie Polska Cerekiew
PDFZarządzenie Nr 0050.107.2023-ZARZĄDZENIE w sprawie szczegółowości sporządzania planow finansowych.pdf (84,38KB).

Zarządzenie Nr 0050/108/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 sierpnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu.
PDFZarządzenie nr 0050.108.2023.pdf (206,96KB)

Zarządzenie Nr 0050/109/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Polska Cerekiew na 2023r.
PDFZarządzenie Nr 0050.109.2023 z 08.08.2023.pdf (73,28KB)

Zarządzenie Nr 0050/110/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 sierpnia 2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2023r.
PDFZarządzenie Nr 0050.110.2023 z 08.08.2023.pdf (94,57KB)

Zarządzenie Nr 0050/111/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 sierpnia 2023 roku w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudniony na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
PDFZarządzenie Nr 0050.111.2023.pdf (63,36KB)

Zarządzenie Nr 0050/112/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Polska Cerekiew na 2023r.
PDFZarządzenie 0050.112.2023.pdf (909,93KB)

Zarządzenie Nr 0050/113/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 sierpnia 2023 roku w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2023r.
PDFZarządzenie 0050.113.2023.pdf (1,16MB)

Zarządzenie Nr 0050/114/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Polska Cerekiew na 2023r.
PDFZarządzenie Nr 0050.114.2023 z 23.08.2023.pdf (72,60KB)

Zarządzenie Nr 0050/115/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 sierpnia 2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2023r.
PDFZarządzenie Nr 0050.115.2023 z 23.08.2023.pdf (79,43KB)

Zarządzenie Nr 0050/116/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Polska  Cerekiew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów  komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.
PDFZarządzenie nr 116.pdf (106,58KB)

Zarządzenie Nr 0050/117/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Polska Cerekiew na 2023r.
PDFZarządzenie Nr 0050.117.2023 z 29.08.2023.pdf (74,97KB)

Zarządzenie Nr 0050/118/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 sierpnia 2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2023r.
PDFZarządzenie Nr 0050.118.2023 z 29.08.2023.pdf (88,70KB)

Zarządzenie Nr 0050/119/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2023r.
PDFZarządzenie Nr 0050.119.2023 z 31.08.2023.pdf (170,53KB)

Zarządzenie Nr 0050/120/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 września 2023 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2023.

Zarządzenie Nr 0050/121/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 września 2023 roku w sprawie wprowadzenia obowiązującej w Urzędzie Gminy Polska Cerekiew oraz jednostkach organizacyjnych, dla których obsługa finansowo-księgowa prowadzona jest w Urzędzie Gminy Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych.
PDFZarządzenie Nr 0050.121.2023 -kontrola i obiego dokumentów GPC 1.pdf (206,91KB)

Zarządzenie Nr 0050/122/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 września 2023 roku w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Polska Cerekiew na 2024 rok.
PDFZarządzenie Nr 0050.122.2023 01.09.2023.pdf (111,34KB)

Zarządzenie Nr 0050/123/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 września 2023 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Wójta Gminy Polska Cerekiew w sprawie prowadzenia i rozliczenia mandatów karnych w Urzędzie Gminy Polska Cerekiew.
PDFZarządzenie Nr 0050.123.2023 z 01.09.2023.pdf (60,14KB)

Zarządzenie Nr 0050/124/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 września 2023 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Wójta Gminy Polska Cerekiew w sprawie sposobu ustalenia i rozliczania gminami kosztu wychowania przedszkolnego, o którym mowa w art. 79a ustawy o systemie oświaty.
PDFZarządzenie Nr 0050.124.2023 z 01.09.2023.pdf (59,31KB)

Zarządzenie Nr 0050/125/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 września 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Polska Cerekiew na 2023r.
PDFZarządzenie Nr 0050.125.2023 z 08.09.2023.pdf (73,26KB)

Zarządzenie Nr 0050/126/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 września 2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2023r.
PDFZarządzenie Nr 0050.126.2023 z 08.09.2023.pdf (88,10KB)

Zarządzenie Nr 0050/127/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 12 września 2023 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
PDFZarządzenie Nr 0050.127.2023 12.09.2023 inwentaryzacja urząd.pdf (120,65KB)

Zarządzenie Nr 0050/128/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 września 2023 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki odpowiedzialnego za szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz realizację zadań na obszarze gminy w zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
PDFZarządzenie nr 128.pdf (75,82KB)

Zarządzenie Nr 0050/129/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 września 2023 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Polska Cerekiew w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.
PDFZarządzenie nr 129.pdf (80,31KB)

Zarządzenie Nr 0050/130/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 września 2023 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Polska Cerekiew na 2023r.
PDFZarządzenie Nr 0050.130.2023 z 20.09.2023.pdf (76,80KB)

Zarządzenie Nr 0050/131/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 września 2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2023r.
PDFZarządzenie Nr 0050.131.2023 z 20.09.2023.pdf (90,24KB)

Zarządzenie Nr 0050/132/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 września 2023 roku w sprawie aktualizacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Polska Cerekiew w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
PDFZarządzenie 0050.132.2023.pdf (139,06KB)

Zarządzenie Nr 0050/133/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 września 2023 roku w sprawie powołania składu oraz określenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty na dotacje przyznawane z budżetu Gminy Polska Cerekiew organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych.
PDFZarządzenie 0050.133.2023 z 20.09.2023.pdf (113,29KB)

Zarządzenie Nr 0050/134/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 września 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Polska Cerekiew na 2023r.
PDFZarządzenie Nr 0050.134.2023 z 21.09.2023.pdf (69,70KB)

Zarządzenie Nr 0050/135/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 września 2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2023r.
PDFZarządzenie Nr 0050.135.2023 z 21.09.2023.pdf (78,31KB)

Zarządzenie Nr 0050/136/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z  dnia  26 września 2023r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Polskiej Cerekwi.
DOCzarządzenie nr 0050.136.2023 - ogłoszenie I przetargu na sprzedaż działki nr 451 obręb Grzędzin.doc (63,50KB)

Zarządzenie Nr 0050/137/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 września 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Polska Cerekiew na 2023r.
PDFZarządzenie Nr 0050.137.2023 z 27.09.2023.pdf (70,86KB)

Zarządzenie Nr 0050/138/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 września 2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2023r.
PDFZarządzenie Nr 0050.138.2023 z 27.09.2023.pdf (86,63KB)

Zarządzenie Nr 0050/139/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 września 2023 roku w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagrody Wójta Gminy Polska Cerekiew.
PDFZarządzenie Nr 0050.139.2023.pdf (186,67KB)

Zarządzenie Nr 0050/140/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Polska Cerekiew na 2023r.
PDFZarządzenie Nr 0050.140.2023 z 29.09.2023.pdf (75,73KB)

Zarządzenie Nr 0050/141/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 września 2023 r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2023r.
PDFZarządzenie Nr 0050.141.2023 z 29.09.2023.pdf (91,23KB)

Zarządzenie Nr 0050/142/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 września 2023 roku w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na dotację z budżetu Gminy Polska Cerekiew na spieranie realizacji z zakresu opiekuńczych i specjalistycznych: profilaktyka schorzeń narządu ruchu – ćwiczenia korekcyjno – relaksacyjne dla osób starszych i niepełnosprawnych.
PDFZarządzenie 0050.142.2023 z 29.09.2023.pdf (57,50KB)

Zarządzenie Nr 0050/143/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 2 października 2023 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2023.

Zarządzenie Nr 0050/144/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 04 października 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Polska Cerekiew na 2023r.
PDFZarządzenie Nr 0050.144.2023 z 04.10.2023.pdf (72,07KB)

Zarządzenie Nr 0050/145/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 04 października 2023 r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2023r.
PDFZarządzenie Nr 0050.145.2023 z 04.10.2023.pdf (81,73KB)

Zarządzenie Nr 0050/146/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 06 października 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Polska Cerekiew na 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050/147/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 06 października 2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 0050/148/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 06 października 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Polska Cerekiew na 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050/149/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 06 października 2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 0050/150/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 października 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Polska Cerekiew na 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050/151/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 października 2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 0050/152/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 19.10.2023r. w sprawie sposobu rozdysponowania węgla zakupionego w trybie przepisów ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
PDFZarządzenie Nr 0050.152.2023.pdf (190,39KB)

Zarządzenie nr 0050/153/2023 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 20 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w dniu 11 listopada 2023 r.
PDFZarządzenie Nr 0050.153.2023.pdf (183,23KB)

Zarządzenie Nr 0050/154/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 października 2023 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Polska Cerekiew na 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050/155/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 października 2023 roku w sprawi informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050/156/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 października 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Polska Cerekiew na 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050/157/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 października 2023 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Polska Cerekiew na 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050/158/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 października 2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050/159/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 października 2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050/160/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 października 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Polska Cerekiew na 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050/161/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 października 2023 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Polska Cerekiew na 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050/162/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 03 listopada 2023 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2023.

Zarządzenie Nr 0050/163/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 09 listopada 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Polska Cerekiew na 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050/164/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 09 listopada 2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2023 r.

Zarządzenie nr 0050/165/2023 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Polska Cerekiew na 2024 rok.
PDFZARZĄDZENIE NR 0050.165-scalone.pdf (3,68MB)

Zarządzenie nr 0050/166/2023 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polska Cerekiew.
PDFWPF.pdf (14,57MB)

Zarządzenie Nr 0050/167/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Polska Cerekiew na 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050/168/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050/169/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 listopada 2023 roku w sprawie wyboru podmiotów i wysokości udzielonej dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Polska Cerekiew na wspieranie realizacji zadań z zakresu upowszechnienia sportu, kultury fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców Gminy Polska Cerekiew w 2023 roku.

Zarządzenie Nr 0050/170/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 listopada 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Polska Cerekiew na 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050/171/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 listopada 2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050/172/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050/173/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Polska Cerekiew na 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050/174/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2023 r.

Zarządzenie nr 0050/175/2023 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego za grunty użytkowane rolniczo stanowiące własność Gminy Polska Cerekiew.
PDFZarządzenie nr 0050.175.2023.pdf (188,44KB)

Zarządzenie nr 0050/178/2023 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów pod  garażami blaszanymi nietrwale związanymi z gruntem stanowiących zasób nieruchomości Gminy Polska Cerekiew.
PDFZarządzenie nr 0050.178.2023.pdf (185,33KB)

Zarządzenie Nr 0050/179/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 04 grudnia 2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2023 r.

Zarządzenie nr 0050/180/2023 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew na rok szkolny 2024/2025.
PDFZarządzenie nr 0050.180.2023.pdf (388,22KB)

Zarządzenie Nr 0050/181/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 05 grudnia 2023 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Wroninie w przypadku jego nieobecności.

Zarządzenie nr 0050/182/2023 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
PDFZarządzenie nr 0050.182.2023.pdf (206,91KB)

Zarządzenie Nr 0050/183/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 07 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie i w budżecie Gminy Polska Cerekiew na 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050/184/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 07 grudnia 2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050/185/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 08 grudnia 2023 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2023.

Zarządzenie Nr 0050/186/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 11 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Polska Cerekiew na 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050/187/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 11 grudnia 2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050/188/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Polskiej Cerekwi w przypadku jego nieobecności.

Zarządzenie Nr 0050/189/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Polska Cerekiew na 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050/190/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050/191/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Polska Cerekiew.

Zarządzenie Nr 0050/192/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Polska Cerekiew na 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050/193/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050/194/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w dniu 6 stycznia 2023 .

Zarządzenie Nr 0050/195/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie z krytej pływalni przy ul. Parkowej 20 w Zakrzowie, zarządzanej przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakrzowie.

Zarządzenie Nr 0050/196/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie wysokości stawek opłat za najem pomieszczeń w obiekcie przy ul. Parkowej 20 w Zakrzowie, zarządzanym przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakrzowie.

Zarządzenie Nr 0050/197/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050/198/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Polska Cerekiew na 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050/199/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050/200/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Polska Cerekiew na 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050/201/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050/202/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale użytkowe.

Zarządzenie nr 0050/203/2023 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników: jednostek budżetowych oraz zakładu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego.
PDFZarządzenie nr 0050.203.2023.pdf (189,03KB)

Zarządzenie Nr 0050/204/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Polska Cerekiew na 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050/205/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050/206/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Polska Cerekiew na 2023 r.

Zarządzenie nr 0050/207/2023 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zatrudnienia kierownika Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakrzowie.
PDFZarządzenie nr 0050.207.2023.pdf (184,55KB)