Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy z 2023 roku

Zarządzenie Nr 0050/1/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 0050/2/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050/3/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2023.

Zarządzenie Nr 0050/4/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Gminy Polska Cerekiew organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych.
PDFZarządzenie nr 0050.4.2023.pdf (276,72KB)

Zarządzenie Nr 0050/5/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na terenie gminy Polska Cerekiew.
PDFZarządzenie nr 0050.5.2023.pdf (38,17KB)

Zarządzenie Nr 0050/6/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 9 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew na rok szkolny 2023/2024.
PDFZarządzenie nr 0050.6.2023.pdf (208,23KB)

Zarządzenie Nr 0050/7/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia na rok 2023 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew, maksymalnej kwoty dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
PDFZarządzenie nr 0050.7.2023.pdf (585,58KB)

Zarządzenie Nr 0050/8/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie powołania składu oraz określenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty na dotacje przyznawane z budżetu Gminy Polska Cerekiew organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych.

Zarządzenie Nr 0050/9/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.
PDFZarządzenie nr 0050.9.2023.pdf (273,42KB)

Zarządzenie Nr0050/10/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Polska Cerekiew na 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050/11/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie Nr 0050/12/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie wyboru podmiotów i wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Polska Cerekiew w 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050/13/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie wyboru podmiotów i wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Polska Cerekiew w 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050/14/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie wyboru podmiotów i wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Polska Cerekiew w 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050/15/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/59/2022 Wójt Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia jednolitego tekstu regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi.

Zarządzenie Nr 0050/16/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne Gminy Polska Cerekiew.

Zarządzenie Nr 0050/17/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 lutego 2023 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2023.

Zarządzenie Nr 0050/18/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 lutego 2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050/19/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Polska Cerekiew na 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050/20/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 lutego 2023 roku w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku ze zmianą w budżecie na 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050/21/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 lutego 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
PDFZarządzenie nr 0050.21.2023.pdf (210,00KB)

Zarządzenie Nr 0050/22/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Polska Cerekiew na 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050/23/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku ze zmianą w budżecie na 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050/24/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/59/2022 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia jednolitego tekstu regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie nr 0050.24.2023.pdf (41,49KB)

Zarządzenie Nr 0050/25/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Polska Cerekiew na 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050/26/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku ze zmianą w budżecie na 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050/27/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 01 marca 2023 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy do księgowości budżetowej, płac.

Zarządzenie Nr 0050/28/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 01 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Polska Cerekiew na 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050/29/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 marca 2023 roku w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku ze zmianą w budżecie na 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050/30/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 6 marca 2023 roku w sprawie ustalenia norm eksploatacyjnych oraz zasad rozliczania paliwa dla pojazdów i sprzętu silnikowego użytkowanego w jednostkach OSP na terenie Gminy Polska Cerekiew.

Zarządzenie Nr 0050/31/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 6 marca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Polska Cerekiew na 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050/32/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 6 marca 2023 roku w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku ze zmianą w budżecie na 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050/33/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Polska Cerekiew na 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050/34/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 marca 2023 roku w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku ze zmianą w budżecie na 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050/35/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 marca 2023 roku w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która będzie właściwa do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż energii elektrycznej w 2024 roku.
PDFZarządzenie nr 0050.35.2023.pdf (201,82KB)

Zarządzenie Nr 0050/36/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 marca 2023 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2023.

Zarządzenie Nr 0050/37/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 marca 2023 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej opiniującej złożone wnioski o przyznanie stypendium sportowego za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym zawodnikom z terenu gminy Polska Cerekiew.

Zarządzenie Nr 0050/38/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 marca 2023 roku w sprawie ustalenia średniomiesięcznego kosztu pobytu w Dziennym Domu Senior + w Polskiej Cerekwi w roku 2023.
PDFZarządzenie nr 0050.38.2023.pdf (112,13KB)

Zarządzenie Nr 0050/39/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 marca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Polska Cerekiew na 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050/40/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 marca 2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050/41/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Polska Cerekiew na 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050/42/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związkach ze zmianą budżetu na 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050/43/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 marca 2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050/44/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 marca 2023 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2023.

Zarządzenie Nr 0050/45/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 marca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Polska Cerekiew na 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050/46/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 marca 2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050/47/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie wydatkowania środków przekazanych Gminie na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zarządzenie Nr 0050/48/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Polska Cerekiew na 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050/49/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku ze zmianą budżecie na 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050/50/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050/51/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
PDFZarządzenie nr 0050.51.2023.pdf (186,82KB)

Zarządzenie Nr 0050/52/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie powołania Koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi na terenie Gminy Polska Cerekiew.
PDFZarządzenie nr 0050.52.2023.pdf (49,03KB)

Zarządzenie Nr 0050/53/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Polska Cerekiew za 2022 rok.

Zarządzenie Nr 0050/54/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi.

Zarządzenie Nr 0050/55/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Polska Cerekiew na 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050/56/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050/57/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku Vat.

Zarządzenie Nr 0050/58/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Polska Cerekiew na 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050/59/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 4 kwietnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych  przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym.
PDFZarządzenie nr 0050.59.2023.pdf (204,41KB)

Zarządzenie Nr 0050/60/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 13 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Polska Cerekiew na 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050/61/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 13 kwietnia 2023 roku w  sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050/62/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 13 kwietnia 2023 roku w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050/63/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 13 kwietnia 2023 roku w sprawie zasad współorganizacji przez Gminę Polska Cerekiew przedsięwzięć promocyjnych, organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, osoby prawne lub fizyczne.

Zarządzenie Nr 0050/64/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 kwietnia 2023 roku w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi.

Zarządzenie Nr 0050/65/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 kwietnia 2023 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2023.

Zarządzenie Nr 0050/66/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 kwietnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Polska Cerekiew na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 0050/67/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 kwietnia 2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 0050/68/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu.
PDFZarządzenie nr 0050.68.2023.pdf (213,00KB)

Zarządzenie Nr 0050/69/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Polska Cerekiew na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 0050/69A/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Polska Cerekiew na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 0050/70/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 0050/71/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie upoważnienia do przeprowadzania wywiadów środowiskowych w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego.

Zarządzenie Nr 0050/72/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 08 maja 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022 Gminnej Biblioteki Publicznej w Polskiej Cerekwi.

Zarządzenie Nr 0050/73/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 08 maja 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Polska Cerekiew na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 0050/74/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 08 maja 2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 0050/76/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 maja 2023 roku w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Polskiej Cerekwi.

Zarządzenie Nr 0050/80/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie ustalenia ceny sprzedaży końcowej paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego.
PDFZarządzenie Nr 0050.80.2023.pdf (221,97KB)