Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte w 2023 roku

Uchwała Nr XL/229/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Polska Cerekiew.
PDFUchwała.XL.229.2023.2023-02-16.pdf (164,44KB)

Uchwała Nr XL/230/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu”.
PDFUchwała.XL.230.2023.2023-02-16.pdf (167,59KB)

Uchwała Nr XL/231/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę nr VIII/40/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
PDFUchwała.XL.231.2023.2023-02-16.pdf (167,74KB)

Uchwała Nr XL/232/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Polska Cerekiew na 2023 rok.
PDFUchwała.XL.232.2023.2023-02-16.pdf (636,33KB)

Uchwała Nr XL/233/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
PDFWPF.pdf (3,76MB)

Uchwała Nr XL/234/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
PDFUchwała.XL.234.2023.2023-02-16.pdf (184,14KB)
PDFUchwała RIO.pdf (98,76KB)

Uchwała Nr XL/235/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polska Cerekiew w 2023 roku.
PDFUchwała.XL.235.2023.2023-02-16.pdf (273,12KB)

Uchwała Nr XL/236/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
PDFUchwała.XL.236.2023.2023-02-16.pdf (172,07KB)

Uchwała Nr XL/237/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Polska Cerekiew.
PDFUchwała.XL.237.2023.2023-02-16.pdf (164,89KB)

Uchwała Nr XL/238/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
PDFUchwała.XL.238.2023.2023-02-16.pdf (458,36KB)

Uchwała Nr XL/239/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Polska Cerekiew.
PDFUchwała.XL.239.2023.2023-02-16.pdf (163,56KB)

Uchwała Nr XLI/240/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Polska Cerekiew na 2023 rok.
PDFUchwała.XLI.240.2023.2023-03-23.pdf (1,27MB)

Uchwała Nr XLI/241/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
PDFUchwała WPF XLI.241.2023.pdf (4,49MB)

Uchwała Nr XLI/242/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie przyznania honorowego wyróżnienia Gminy Polska Cerekiew „Złoty Florian”.
PDFUchwała Florian - Adrian.Kopia.pdf (163,97KB)

Uchwała Nr XLI/243/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie przyznania honorowego wyróżnienia Gminy Polska Cerekiew „Złoty Florian”.
PDFUchwała Florian - Nikol.pdf (164,69KB)

Uchwała Nr XLII/244/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Polska Cerekiew na 2023 rok.
PDFUchwała.XLII.244.2023.2023-04-13.pdf (632,69KB)

Uchwała Nr XLII/245/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 13 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
PDFUchwała.XLII.245.2023.2023-04-13.pdf (4,36MB)

Uchwała Nr XLIII/246/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Polska Cerekiew na 2023 rok.
PDFUchwała.XLIII.246.2023.2023-05-25.pdf (1,36MB)

Uchwała Nr XLIII/247/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
PDFUchwała.XLIII.247.2023.2023-05-25.pdf (4,80MB)

Uchwała Nr XLIII/248/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Polska Cerekiew.
PDFUchwała.XLIII.248.2023.2023-05-25.pdf (172,36KB)

Uchwała Nr XLIII/249/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminy określającego zasady prowadzenia tego handlu.
PDFUchwała.XLIII.249.2023.2023-05-25.pdf (575,27KB)

Uchwała Nr XLIII/250/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.
PDFUchwała.XLIII.250.2023.2023-05-25.pdf (182,60KB)

Uchwała Nr XLIII/251/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/114/2020 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/92/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 13 października 2016 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej.
PDFUchwała.XLIII.251.2023.2023-05-25.pdf (305,58KB)

Uchwała Nr XLIV/252/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Polska Cerekiew za 2022 rok.
PDFUchwała.XLIV.252.2023.2023-06-29.pdf (199,27KB)

Uchwała Nr XLIV/253/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Polska Cerekiew za 2022 rok.
PDFUchwała.XLIV.253.2023.2023-06-29.pdf (201,49KB)

Uchwała Nr XLIV/254/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Polska Cerekiew za 2022 rok.
PDFUchwała.XLIV.254.2023.2023-06-29.pdf (203,15KB)

Uchwała Nr XLIV/255/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Polska Cerekiew na 2023 rok.
PDFUchwała.XLIV.255.2023.2023-06-29.pdf (680,58KB)

Uchwała Nr XLIV/256/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
PDFUchwała WPF.pdf (4,53MB)

Uchwała Nr XLIV/257/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew.
PDFUchwała.XLIV.257.2023.2023-06-29.pdf (213,31KB)

Uchwała Nr XLIV/258/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu.
PDFUchwała.XLIV.258.2023.2023-06-29.pdf (208,67KB)

Uchwała Nr XLV/259/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
PDFUchwała.XLV.259.2023.2023-08-31.pdf (339,80KB)

Uchwała Nr XLV/260/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2023-2025.
PDFUchwała.XLV.260.2023.2023-08-31.pdf (1 013,54KB)

Uchwała Nr XLV/261/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Polska Cerekiew na 2023 rok.
PDFUchwała.XLV.261.2023.2023-08-31.pdf (1,09MB)

Uchwała Nr XLV/262/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
PDFUchwała WPF XLV.262.2023.pdf (4,53MB)

Uchwała Nr XLVI/263/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 października 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w sołectwach Polska Cerekiew i Ciężkowice.
PDFUchwała.XLVI.263.2023.2023-10-26.pdf (11,39MB)

Uchwała Nr XLVI/264/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 października 2023 r. w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Polska Cerekiew – aktualizacja na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2038”.
PDFUchwała.XLVI.264.2023.2023-10-26.pdf (4,88MB)

Uchwała Nr XLVI/265/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 października 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
PDFUchwała.XLVI.265.2023.2023-10-26.pdf (216,20KB)

Uchwała Nr XLVI/266/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Polska Cerekiew na 2023 rok.
PDFUchwała.XLVI.266.2023.2023-10-26.pdf (1,83MB)

Uchwała Nr XLVI/267/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
PDFWPF 26.10.2023 - 267.pdf (4,68MB)

Uchwała Nr XLVI/268/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 października 2023 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2023/2024.
PDFUchwała.XLVI.268.2023.2023-10-26.pdf (206,68KB)

Uchwała Nr XLVII/269/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Polska Cerekiew.
PDFUchwała.XLVII.269.2023.2023-11-23.pdf (209,92KB)

Uchwała Nr XLVII/270/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
PDFUchwała.XLVII.270.2023.2023-11-23.pdf (217,50KB)

Uchwała Nr XLVII/271/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 -2028.
PDFUchwała.XLVII.271.2023.2023-11-23.pdf (211,64KB)

Uchwała Nr XLVII/272/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
PDFUchwała.XLVII.272.2023.2023-11-23.pdf (210,27KB)

Uchwała Nr XLVII/273/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „bon żłobkowy”.
PDFUchwała.XLVII.273.2023.2023-11-23.pdf (352,92KB)

Uchwała Nr XLVII/274/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Polska Cerekiew.
PDFUchwała.XLVII.274.2023.2023-11-23.pdf (206,69KB)

Uchwała Nr XLVII/275/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
PDFUchwała.XLVII.275.2023.2023-11-23.pdf (628,55KB)

Uchwała Nr XLVII/276/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
PDFUchwała.XLVII.276.2023.2023-11-23.pdf (232,11KB)

Uchwała Nr XLVII/277/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 roku”
PDFUchwała.XLVII.277.2023.2023-11-23.pdf (469,32KB)

Uchwała Nr XLVII/278/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
PDFUchwała.XLVII.278.2023.2023-11-23.pdf (230,41KB)

Uchwała Nr XLVII/279/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
PDFUchwała.XLVII.279.2023.2023-11-23.pdf (233,39KB)

Uchwała Nr XLVII/280/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Polska Cerekiew na 2023 rok.
PDFUchwała.XLVII.280.2023.2023-11-23.pdf (510,34KB)

Uchwała Nr XLVII/281/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
PDFWPF XLVII.281.2023 z dnia 23.11.2023.pdf (4,49MB)

Uchwała Nr XLVIII/282/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024-2026.
PDFUchwała.XLVIII.282.2023.2023-12-21.Kopia.pdf (889,87KB)

Uchwała Nr XLVIII/283/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/277/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 roku".
PDFUchwała.XLVIII.283.2023.2023-12-21.Kopia.pdf (212,39KB)

Uchwała Nr XLVIII/284/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.
PDFUchwała.XLVIII.284.2023.2023-12-21.Kopia.pdf (210,37KB)

Uchwała Nr XLVIII/285/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
PDFUchwała.XLVIII.285.2023.2023-12-21.Kopia.pdf (214,15KB)

Uchwała Nr XLVIII/286/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Polska Cerekiew na 2023 rok.
PDFUchwała.XLVIII.286.2023.2023-12-21.Kopia.pdf (674,65KB)

Uchwała Nr XLVIII/287/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
PDFWPF 2023.pdf (5,04MB)

Uchwała Nr XLVIII/288/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Polska Cerekiew na 2024 rok.
PDFUchwała.XLVIII.288.2023.2023-12-21.Kopia.pdf (4,60MB)

Uchwała Nr XLVIII/289/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
PDFWPF 2024.pdf (13,92MB)