Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte w 2023 roku

Uchwała Nr XL/229/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Polska Cerekiew.
PDFUchwała.XL.229.2023.2023-02-16.pdf (164,44KB)

Uchwała Nr XL/230/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu”.
PDFUchwała.XL.230.2023.2023-02-16.pdf (167,59KB)

Uchwała Nr XL/231/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę nr VIII/40/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
PDFUchwała.XL.231.2023.2023-02-16.pdf (167,74KB)

Uchwała Nr XL/232/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Polska Cerekiew na 2023 rok.
PDFUchwała.XL.232.2023.2023-02-16.pdf (636,33KB)

Uchwała Nr XL/233/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
PDFWPF.pdf (3,76MB)

Uchwała Nr XL/234/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
PDFUchwała.XL.234.2023.2023-02-16.pdf (184,14KB)
PDFUchwała RIO.pdf (98,76KB)

Uchwała Nr XL/235/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polska Cerekiew w 2023 roku.
PDFUchwała.XL.235.2023.2023-02-16.pdf (273,12KB)

Uchwała Nr XL/236/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
PDFUchwała.XL.236.2023.2023-02-16.pdf (172,07KB)

Uchwała Nr XL/237/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Polska Cerekiew.
PDFUchwała.XL.237.2023.2023-02-16.pdf (164,89KB)

Uchwała Nr XL/238/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
PDFUchwała.XL.238.2023.2023-02-16.pdf (458,36KB)

Uchwała Nr XL/239/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Polska Cerekiew.
PDFUchwała.XL.239.2023.2023-02-16.pdf (163,56KB)

Uchwała Nr XLI/240/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Polska Cerekiew na 2023 rok.
PDFUchwała.XLI.240.2023.2023-03-23.pdf (1,27MB)

Uchwała Nr XLI/241/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
PDFUchwała WPF XLI.241.2023.pdf (4,49MB)

Uchwała Nr XLI/242/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie przyznania honorowego wyróżnienia Gminy Polska Cerekiew „Złoty Florian”.
PDFUchwała Florian - Adrian.Kopia.pdf (163,97KB)

Uchwała Nr XLI/243/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie przyznania honorowego wyróżnienia Gminy Polska Cerekiew „Złoty Florian”.
PDFUchwała Florian - Nikol.pdf (164,69KB)

Uchwała Nr XLII/244/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Polska Cerekiew na 2023 rok.
PDFUchwała.XLII.244.2023.2023-04-13.pdf (632,69KB)

Uchwała Nr XLII/245/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 13 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
PDFUchwała.XLII.245.2023.2023-04-13.pdf (4,36MB)

Uchwała Nr XLIII/246/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Polska Cerekiew na 2023 rok.
PDFUchwała.XLIII.246.2023.2023-05-25.pdf (1,36MB)

Uchwała Nr XLIII/247/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
PDFUchwała.XLIII.247.2023.2023-05-25.pdf (4,80MB)

Uchwała Nr XLIII/248/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Polska Cerekiew.
PDFUchwała.XLIII.248.2023.2023-05-25.pdf (172,36KB)

Uchwała Nr XLIII/249/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminy określającego zasady prowadzenia tego handlu.
PDFUchwała.XLIII.249.2023.2023-05-25.pdf (575,27KB)

Uchwała Nr XLIII/250/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.
PDFUchwała.XLIII.250.2023.2023-05-25.pdf (182,60KB)

Uchwała Nr XLIII/251/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/114/2020 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/92/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 13 października 2016 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej.
PDFUchwała.XLIII.251.2023.2023-05-25.pdf (305,58KB)