Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w urzędzie w 2023 roku

Kontrole zewnętrzne w 2023 r.

 

 

Rodzaj

Podmiot przeprowadzający

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli

Przedmiot kontroli

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski, opinie podmiotów ją przeprowadzających

kontrola

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Opolu

15.03.2023

Prawidłowość prowadzenia rejestru wyborców zgodnie z przepisami

Protokół kontroli DOP.422.3.2023 z 17.03.2023

Dokumentacja dostępna do wglądu w siedzibie urzędu

kontrola

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu

09.03.2023

Ocena sposobu przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony i opieki nad zabytkami przez Gminę Polska Cerekiew

Protokół kontroli z 09.03.2023

Dokumentacja dostępna do wglądu w siedzibie urzędu

kontrola

Opolski Urząd Wojewódzki Wydział Prawny i Nadzoru w Opolu

07.03.2023

Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez organ Gminy Polska Cerekiew, tj. Wójta Gminy Polska Cerekiew i Radę Gminy Polska Cerekiew.

Wystąpienie pokontrolne PN.I.431.1.2.2023.EK z 17.04.2023

Dokumentacja dostępna do wglądu w siedzibie urzędu

kontrola

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu

06.06.2023

Kontrola realizacji warunków umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości niezabudowanej

Protokół kontroli nr 66 z 06.06.2023

Dokumentacja dostępna do wglądu w siedzibie urzędu

kontrola Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Opolu 1-20.06.2023 Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Protokół kontroli z 20.06.2023

Dokumentacja dostępna do wglądu w siedzibie urzędu