Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Raport o stanie gminy za 2022 rok

Raport o stanie Gminy Polska Cerekiew

 

Ustawą o samorządzie gminnym Wójt Gminy został zobowiązany do corocznego przedstawiania radzie gminy raportu o stanie gminy za poprzedni rok. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy.

Raport wójta o stanie Gminy Polska Cerekiew za 2022 rok przedstawiony został na sesji Rady Gminy w Polskiej Cerekwi w dniu 25 maja 2023 roku.

Raport ma charakter publiczny , co oznacza, że mieszkańcy gminy mają prawo brać udział w debacie nad raportem. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Termin zgłoszenia udziału w debacie upłynął w dniu 24 maja 2023 roku.

Debata nad raportem o stanie gminy  zgodnie  z zapisami w/w ustawy odbędzie się na sesji absolutoryjnej w dniu 29 czerwca 2023 roku o godz.16 00. w Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi  przy ul. Kozielskiej 3.

 

 

Załączniki do informacji :

 

1.PDF1a.RAPORT O STANIE GMINY ZA 2022.pdf (758,34KB)

2. Zarządzenie Nr 0050/53/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30  marca 2023 roku w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Polska Cerekiew za 2022 rok. PDFRoczne sprawozdanie za 2022r.pdf (17,89MB)