Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w urzędzie w 2008 roku

KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W URZĘDZIE W 2008 ROKU
/kontrole, informacje, wystąpienia, stanowiska, wnioski/

 

1. Kontrola Wojewody Opolskiego - Wydział Finansów i Budżetu - wykorzystanie dotacji celowych udzielonych w 2007 r. z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej i dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej oraz na realizację zadań z administracji rządowej dotyczących świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej

2. Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  - prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

3.Kontrola Wojewody Opolskiego - Wydział Spraw Obywatelskich Cudzoziemców Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Oddział  Ewidencji Ludności i Wyznań Religijnych - wykonywanie przez Wójta Gminy zadań z zakresu wydawania dowodów osobistych, jako zadania zleconego, z zakresu administracji rządowej .

4. Kontrola Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie oceny realizacji w 2008 roku programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

5. Kontrola Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie wykonywania zadań obronnych.

6. Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w zakresie kompleksowej gospodarki finansowej za 2007 rok i I półrocze 2008 roku.

7. Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Opolu w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek i wpłat.

8. Kontrola Oddziału Opolskiego PFRON w zakresie wykorzystania środków finansowych Funduszu zgodnie z zawartą umową.

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Golisz
Data wytworzenia: 08.07.2008