Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w urzędzie w 2007 roku

KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W URZĘDZIE W 2007 ROKU
/kontrole, informacje, wystąpienia, stanowiska, wnioski/

 

1. Kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu w zakresie celowośc i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi pochodzącymi z Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Opolskiego na lata 2005 - 2006 Priorytet I Działanie 1.2 przeznaczonych na realizację zadania "Nadbudowa budynku publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Polskiej Cerekwi".

2. Kontrola Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu - Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej i reagowania kryzysowego.

3. Kontrola sprawdzająca Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie realizacji projektu nr Z/2.16/III.2/13/05 pn. " Kompleksowe zagospodarowanie terenu pod budowę Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo-rekreacyjnego w Zakrzowie" w ramach Priorytetu III ZPORR.

4. Kontrola  Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Opolu w zakresie finansowania zadań oświatowych w latach 2005 - 2007.

5. Kontrola Archiwum Państwowego w Opolu w zakresie badania akt i ich zabezpieczenia.

6. Kontrola Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu w zakresie nieodpłatnego przekazania nieruchomości w Grzędzinie.

7. Kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu w zakresie ochrony środowiska - składowisko odpadów.

8. Kontrola Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego  w zakresie  wykonywania zadań obronnych w zakresie akcji kurierskiej, stałego dyżuru, świadczeń na rzecz obrony.

9. Kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska  w Opolu w zakresie ochrony środowiska - składowisko odpadów komunalnych.


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Golisz
Data wytworzenia: 29.08.2007