Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory samorządowe 2024

ra1k9kuTURBXy8zMWFiMjU1MC0zMzYwLTQyYmYtOTM4Ny1hOTE4NTNjZDQ4MGUuanBlZ5GVAs0BSgDDw94AAaEwAQ.jpeg

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych w wyborach w 2023 r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie opolskim.
PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego.pdf (85,55KB)

PDFRozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin rad powiatów sejmików wojewódzkich i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów burmistrzów i prezydentów miast.pdf (313,35KB)

Zarządzenie Nr 0050/14/2024 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Polska  Cerekiew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.
PDFZarządzenie Nr 0050.14.2024.pdf (180,08KB)

Obwieszczenie Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 lutego 2024 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
PDFObwieszczenie o siedzibach okw-1.pdf (207,88KB)

Obwieszczenie Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Polskiej Cerekwi w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
PDFObwieszczenie o granicach okręgu.pdf (199,48KB)

Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 2 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu
w wyborach do Sejmiku Województwa Opolskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
PDFObwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o okręgach wyborczych.pdf (526,98KB)

Obwieszczenie Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 12 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Kędzierzynie Koźlu w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
PDFObwieszczenie_Starosty_Powiatu_z_dnia_12_lutego_2024_w_sprawie_informacji_o_okręgach_wyborczych.pdf (123,95KB)

System informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego. 

Link, pod którym kandydaci mogą, a w zasadzie powinni sprawdzić kiedy i w związku z czym składali oświadczenie lustracyjne:

https://data-oswiadczenia.ipn.gov.pl

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE

Zgłoszenia do Obwodowych Komisji Wyborczych
DOCXHarmonogram przyjmowania zgłoszeń osób do OKW.docx (14,10KB)

GMINNA KOMISJA WYBORCZA W POLSKIEJ CEREKWI

Postanowienie Komisarza Wyborczego
PDFGminna Komisja Wyborcza w Polskiej Cerekwi.pdf (443,68KB)

Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej 
PDFHarmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej.pdf (63,11KB)

PDFInformacja GKW o składzie siedzibie i dyżurach.pdf (278,51KB)

OGŁOSZENIE O NABORZE NA FUNKCJĘ URZĘDNIKA WYBORCZEGO

Dyrektor Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Opolu ogłosił nabór kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego. Szczegółowe informacje wraz z dokumentami zgłoszeniowymi znajdują się w na stronie: https://opole.kbw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-naborze-kandydatow-na-urzednika-wyborczego