Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory samorządowe 2024

 

ra1k9kuTURBXy8zMWFiMjU1MC0zMzYwLTQyYmYtOTM4Ny1hOTE4NTNjZDQ4MGUuanBlZ5GVAs0BSgDDw94AAaEwAQ.jpeg

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych w wyborach w 2023 r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie opolskim.
PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego.pdf (85,55KB)

PDFRozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin rad powiatów sejmików wojewódzkich i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów burmistrzów i prezydentów miast.pdf (313,35KB)

Zarządzenie Nr 0050/14/2024 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Polska  Cerekiew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.
PDFZarządzenie Nr 0050.14.2024.pdf (180,08KB)

Obwieszczenie Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 lutego 2024 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
PDFObwieszczenie o siedzibach okw-1.pdf (207,88KB)

Obwieszczenie Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Polskiej Cerekwi w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
PDFObwieszczenie o granicach okręgu.pdf (199,48KB)

Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 2 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu
w wyborach do Sejmiku Województwa Opolskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
PDFObwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o okręgach wyborczych.pdf (526,98KB)

Obwieszczenie Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 12 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Kędzierzynie Koźlu w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
PDFObwieszczenie_Starosty_Powiatu_z_dnia_12_lutego_2024_w_sprawie_informacji_o_okręgach_wyborczych.pdf (123,95KB)

Zarządzenie Nr 0050/35/2024 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 5 marca 2024 roku w sprawie opłat za korzystanie z pomieszczeń będących własnością Gminy Polska Cerekiew na prowadzenie kampanii wyborczej w wyborach rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
PDFZarządzenie Nr 0050.35.2024.pdf (112,86KB)

Zarządzenie Nr 0050/37/2024 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 11 marca 2024 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki odpowiedzialnego za szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz realizację zadań na obszarze gminy w zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku  wyborach do jednostek samorządu terytorialnego.
PDFZarządzenie Nr 0050.37.2024.pdf (220,82KB)

Zarządzenie Nr 0050/38/2024 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 11 marca 2024 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Polska Cerekiew w zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku wyborach do jednostek samorządu terytorialnego.
PDFZarządzenie Nr 0050.38.2024.pdf (253,58KB)

PDFObwieszczenie_o_zarejestrowanych_listach_kandydatów_w_wyborach_do_rady_powiatu.pdf (243,38KB)

PDFobwieszczenie WKW w Opolu o listach kandydatów na radnych - aktualne_2942615_2659852.pdf (6,37MB)

System informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego. 

Link, pod którym kandydaci mogą, a w zasadzie powinni sprawdzić kiedy i w związku z czym składali oświadczenie lustracyjne:

https://data-oswiadczenia.ipn.gov.pl

GMINNA KOMISJA WYBORCZA W POLSKIEJ CEREKWI

Postanowienie Komisarza Wyborczego
PDFGminna Komisja Wyborcza w Polskiej Cerekwi.pdf (443,68KB)

Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej 
PDFHarmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej.pdf (63,11KB)

PDFInformacja GKW o składzie siedzibie i dyżurach.pdf (278,51KB)

PDFHarmonogram GKW - 06-07 kwietnia 2024 r.pdf (119,18KB)

Obwieszczenie o możliwości dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych - okręg 8 i 12
PDFObwieszczenie o mozliwosci dodatkowych zgloszen.pdf (190,51KB)   

Informacja dotycząca losowania numerów list
PDFInformacja GKW dot. losowania numerów.pdf (119,31KB)

PDFObwieszczenie GKW o przyznanych numerach.pdf (127,99KB)

PDFObwieszczenie GKW - obsadzenie mandatu w okręgu nr 8.pdf (129,07KB)

PDFObwieszczenie GKW - obsadzenie mandatu w okręgu nr 12.pdf (128,56KB)

PDFObwieszczenie GKW o zarejestrowanych kandydatów na wójta.pdf (128,72KB)

PDFObwieszczenie GKW o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.pdf (162,87KB)

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE

Zgłoszenia do Obwodowych Komisji Wyborczych
DOCXHarmonogram przyjmowania zgłoszeń osób do OKW.docx (14,10KB)

Bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców z terenu Gminy Polska Cerekiew 
PDFRozkład jazdy wybory 7.04.2024- przystanki.pdf (763,31KB)

OGŁOSZENIE O NABORZE NA FUNKCJĘ URZĘDNIKA WYBORCZEGO

Dyrektor Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Opolu ogłosił nabór kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego. Szczegółowe informacje wraz z dokumentami zgłoszeniowymi znajdują się w na stronie: https://opole.kbw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-naborze-kandydatow-na-urzednika-wyborczego

Informacje Komisarzy Wyborczych w Opolu I, II i III z dnia 11 marca 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.
PDF1710227592_dop3-informacja-o-losowaniach.pdf (200,43KB)

Link do postanowień Komisarzy Wyborczych w Opolu I, II i III z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:

https://opole.kbw.gov.pl/wybory-i-referenda/wybory-samorzadowe-i-referenda-lokalne/wybory-samorzadowe-w-2024nbspr/obwody-glosowania/postanowienia-komisarzy-wyborczych-w-opolu-i-ii-i-iii-z-dnia-18-marca-2024-r-w-sprawie-powolania-obw

Link do postanowień w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:

https://opole.kbw.gov.pl/wybory-i-referenda/wybory-samorzadowe-i-referenda-lokalne/wybory-samorzadowe-w-2024nbspr/obwody-glosowania/postanowienia-komisarzy-wyborczych-w-opolu-i-ii-i-iii-z-dnia-18-marca-2024-r-w-sprawie-zwolania-i-po

Postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu III w sprawie zmiany OKW nr 1.
PDFPolska Cerekiew OKW nr 1.pdf (206,31KB)

Prezentacja dla Obwodowych Komisji Wyborczych
PDFWybory Samorządowe 2024 - Prezentacja_OKW.pdf (4,94MB)
PPTWybory Samorządowe 2024 - OKW_znak X.ppt (4,45MB)

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I z dnia 8 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów na obszarze województwa opolskiego

PDFObwieszczenie KBW w Opolu- Wybory Wójta Gminy.pdf (1,68MB)
PDFObwieszczenie KBW w Opolu - Wybory do Rady Gminy.pdf (1,20MB)
PDFWyciąg z obwieszczenia KBW - Gmina Polska Cerekiew.pdf (111,19KB)