Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy z 2024 roku

Zarządzenie Nr 0050/1/2024 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 02 stycznia 2024 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2024 rok.

Zarządzenie Nr 0050/2/2024 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 02 stycznia 2024 roku w sprawie przekazania upoważnień dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Polska Cerekiew.

Zarządzenie Nr 0050/3/2024 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 02 stycznia 2024 roku w sprawie powołania gminnych komisji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2023/2024 do przeprowadzenia II etapu - eliminacji gminnych dla uczniów szkół podstawowych w gminie Polska Cerekiew.

Zarządzenie Nr 0050/4/2024 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 5 stycznia 2024 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Gminy Polska Cerekiew organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych.
PDFZarządzenie nr 0050.4.2024.pdf (276,57KB)

Zarządzenie Nr 0050/5/2024 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 9 stycznia 2024 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
PDFZarządzenie nr 0050-5-2024.pdf (199,67KB)

Zarządzenie Nr 0050/6/2024 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 9 stycznia 2024 roku w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która będzie właściwa do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż energii elektrycznej w 2025 roku.
PDFZarządzenie nr 0050-6-2024.pdf (201,54KB)

Zarządzenie Nr 0050/7/2024 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew na rok 2024.

Zarządzenie Nr 0050/14/2024 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Polska  Cerekiew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.
PDFZarządzenie Nr 0050.14.2024.pdf (180,08KB)

Zarządzenie Nr 0050/18/2024 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2024-2026.
PDFZarządzenie nr 0050.18.2024.pdf (244,07KB)

Zarządzenie Nr 0050/21/2024 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy do spraw planowania przestrzennego, gospodarki gruntami i mienia gminnego.
PDFZarządzenie nr 0050.21.2024.pdf (175,33KB)

Zarządzenie Nr 0050/35/2024 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 5 marca 2024 roku w sprawie opłat za korzystanie z pomieszczeń będących własnością Gminy Polska Cerekiew na prowadzenie kampanii wyborczej w wyborach rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
PDFZarządzenie Nr 0050.35.2024.pdf (112,86KB)

Zarządzenie Nr 0050/36/2024 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 marca 2024 roku w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
PDFZarządzenie nr 0050.36.2024.pdf (187,04KB)

Zarządzenie Nr 0050/37/2024 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 11 marca 2024 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki odpowiedzialnego za szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz realizację zadań na obszarze gminy w zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku  wyborach do jednostek samorządu terytorialnego.
PDFZarządzenie Nr 0050.37.2024.pdf (220,82KB)

Zarządzenie Nr 0050/38/2024 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 11 marca 2024 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Polska Cerekiew w zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku wyborach do jednostek samorządu terytorialnego.
PDFZarządzenie Nr 0050.38.2024.pdf (253,58KB)

Zarządzenie Nr 0050/39/2024 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 12 marca 2024 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu w trybie przetargowym.
PDFZarządzenie nr 0050.39.2024.pdf (199,35KB)

Zarządzenie Nr 0050/58/2024 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 kwietnia 2024 roku w sprawie wysokości stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rekreacyjno-sportowe stanowiących zasób nieruchomości Gminy Polska Cerekiew.PDFZarządzenie nr 0050.58.2024.pdf (185,76KB)

Zarządzenie Nr 0050/59/2024 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 kwietnia 2024 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
PDFZarządzenie nr 0050.59.2024.pdf (207,48KB)

Zarządzenie Nr 0050/60/2024 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 kwietnia 2024 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie
PDFZarządzenie nr 0050.60.2024.pdf (200,89KB)