Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte w 2024 roku

Uchwała Nr XLIX/290/2024 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Polska Cerekiew na 2023 rok.
PDFUchwała.XLIX.290.2024.2024-02-08.pdf (997,81KB)

Uchwała Nr XLVIII/291/2024 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
PDFWPF 08.02.2024.pdf (4,15MB)

Uchwała Nr L/292/2024 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Polska Cerekiew za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniu.
PDFUchwała.L.292.2024.2024-03-21.pdf (210,92KB)

Uchwała Nr L/293/2024 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
PDFUchwała.L.293.2024.2024-03-21.pdf (224,78KB)

Uchwała Nr L/294/2024 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych i wspomaganych.
PDFUchwała.L.294.2024.2024-03-21.pdf (218,76KB)

Uchwała Nr L/295/2024 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznania usług wsparcia krótkoterminowego świadczonego w formie dziennej i w formie pobytu całodobowego oraz warunki odpłatności za te usługi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
PDFUchwała.L.295.2024.2024-03-21.pdf (229,95KB)

Uchwała Nr L/296/2024 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze sąsiedzkie i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
PDFUchwała.L.296.2024.2024-03-21.pdf (241,50KB)

Uchwała Nr L/297/2024 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Polska Cerekiew na 2024 rok.
PDFUchwała.L.297.2024.2024-03-21.pdf (1,18MB)