Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w urzędzie w 2004 roku

KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W URZĘDZIE W 2004 ROKU
/kontrole, informacje, wystąpienia, stanowiska, wnioski/
1. Kontrola Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - Wydział Prawny i Nadzoru na temat: organizacja przyjmowania, ewidencjonowania , rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez organy Gminy Polska Cerekiew.
2. Kontrola Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - Wydział Polityki Społecznej na temat :
- zgodność zatrudnienia pracowników GOPS z wymaganymi kwalifikacjami.
- ocena realizacji zadań zleconych gminie w zakresie przyznawania: zasiłków stałych, zasiłków stałych wyrównawczych, macierzyńskich i okresowych.
3. Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie kompleksowej gospodarki finansowej gminy za 2003 rok.
4. Kontrola Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego -Wydział Zarządzania Kryzysowego na temat : ocena realizacji zadań obrony cywilnej wynikających z obowiązujących przepisów prawa w zakresie zaopatrzenia materiałowo-technicznego, gospodarki finansowej.
5. Kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej w zakresie prawidłowości i efektywności wydatkowania środków z kredytu Banku Światowego oraz środków pochodzących z krajowego współfinansowania przeznaczonych na realizację "Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich" w latach 2000 - 2002.
6. Kontrola Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie przestrzegania wymagań w zakresie eksploatacji składowisk oraz wnoszenie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
7. Kontrola Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji w zakresie realizacji zadań z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych jako zadania zlecone, z zakresu administracji rządowej.
8. Kontrola Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego. 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Golisz
Data wytworzenia: 11.02.2005