Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte w 2024 roku

Sesja nr I

Uchwała Nr I/1/2024 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Polska Cerekiew.
PDFUchwała.I.1.2024.2024-05-07.pdf (1,24MB)

Uchwała Nr I/2/2024 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Polska Cerekiew.
PDFUchwała.I.2.2024.2024-05-07.pdf (2,01MB)

Protokół Nr I/2024 z obrad sesji Rady Gminy z dnia 7 maja 2024 r.
PDFProtokół z I Sesji Rady Gminy w dn. 07.05.2024 r.pdf (174,03KB)


Sesja nr II

Uchwała Nr II/3/2024 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 maja 2024 roku w sprawie powołania Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Polska Cerekiew.
PDFUchwała.2024-05-14 - II.3.2024.pdf (203,14KB)

Uchwała Nr II/4/2024 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 maja 2024 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
PDFUchwała.2024-05-14 - II.4.2024.pdf (202,25KB)

Uchwała Nr II/5/2024 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 maja 2024 roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
PDFUchwała.2024-05-14 - II.5.2024.pdf (201,69KB)

Uchwała Nr II/6/2024 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 maja 2024 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Polska Cerekiew oraz ich składów osobowych.
PDFUchwała.2024-05-14 - II.6.2024.pdf (209,52KB)

Imienny wykaz głosowań radnych: PDFImienny wykaz głosowań radnych na II Sesji Rady Gminy w dn. 14.05.2024 r.pdf (135,55KB)

Protokół Nr II/2024 z obrad sesji Rady Gminy z dnia 14 maja 2024 r.
PDFProtokół z II sesji Rady Gminy w dn. 14.05.2024 r.pdf (149,88KB)


Sesja nr III

Uchwała Nr III/7/2024 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polska Cerekiew w 2024 roku.
PDFUchwała.III.7.2024.2024-05-23.pdf (378,96KB)

Uchwała Nr III/8/2024 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Polska Cerekiew.
PDFUchwała.III.8.2024.2024-05-23.pdf (411,95KB)
DOCXklauzula RODO.docx (19,52KB)

Uchwała Nr III/9/2024 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Polska Cerekiew 2030+ oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
PDFUchwała.III.9.2024.2024-05-23.pdf (457,72KB)

Uchwała Nr III/10/2024 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 maja 2024 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości obiektów sportowych.
PDFUchwała.III.10.2024.2024-05-23.pdf (304,60KB)

Uchwała Nr III/11/2024 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Polska Cerekiew na 2024 rok.
PDFUchwała.III.11.2024.2024-05-23.pdf (1,23MB)

Uchwała Nr III/12/2024 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 maja 2024 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
PDFUchwała.III.12.2024.2024-05-23.pdf (4,62MB)

Uchwała Nr III/13/2024 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Polska Cerekiew na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie Gminy Polska Cerekiew.
PDFUchwała.III.13.2024.2024-05-23.pdf (208,86KB)

Uchwała Nr III/14/2024 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Wójta Gminy Polska Cerekiew.
PDFUchwała.III.14.2024.2024-05-23.pdf (206,93KB)

Imienny wykaz głosowań radnych: PDFImienny wykaz głosowań radnych na III Sesji Rady Gminy w dn. 23.05.2024 r.pdf (317,91KB)