Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w urzędzie w 2011 roku

KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W URZĘDZIE W 2011 ROKU
/kontrole, informacje, wystąpienia, stanowiska, wnioski/

 

Rodzaj Podmiot przeprowadzający Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli Przedmiot kontroli Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski, opinie podmiotów ją przeprowadzających

Kontrola

 

 

Kontrola terenowa

Archiwum Państwowe w Opolu

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

16.06.2011

 

 

08.09.2011

 

 

Kontrola Archiwum Zakładowego

 

Ocena zgodności stanu zaawansowania robót z harmonogramem rzeczowo-finansowym i dokumentami przedłożonymi do wypłaty rat pożyczki na realizację zadania: ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Witosławice, Dzielawy, Grzędzin, tranzyt ścieków Dzielawy – Polska cerekiew – etap I”.

1. Protokół kontroli
2. Zalecenia pokontrolne
Dokumentacja dostępna do wglądu w siedzibie urzędu

 

 

1. protokół kontroli
Dokumentacja dostępna do wglądu w siedzibie urzędu

 

 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Golisz
Data wytworzenia: 2011-07-26