Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w urzędzie w 2012 roku

KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W URZĘDZIE W 2012 ROKU
/kontrole, informacje, wystąpienia, stanowiska, wnioski/

 

Rodzaj Podmiot przeprowadzający Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli Przedmiot kontroli Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski, opinie podmiotów ją przeprowadzających
 Kontrola Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 10.01.2012 - 11.01.2012

1.Kontrola wniosku
2.Kontrola wniosku o płatność
3.Etap ex-post

Zadanie: Modernizacja zasilania i instalacji elektrycznych wraz z wyposażeniem budynku z przeznaczeniem na Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi

1. Raport z czynności kontrolnych nr 08/413/02/12 z dnia 11.01.2012 r.

Dokumentacja dostępna do wglądu w siedzibie urzędu.

 Kontrola Minister Administracji i Cyfryzacji  12.03.2012 - 14.03.2012

Zgodność realizacji zawartego porozumienie nr 13/WMNiE/2011 z przepisami obowiązujących aktów prawnych oraz przestrzeganie postanowień zawartej umowy.

Zadanie: wymiana na terenie Gminy Polska cerekiew tablic informacyjnych wyni9kająca z ustalenia dodatkowych nazw miejscowości w języku mniejszości, określona w szczegółowym kosztorysie wymiany tablic informacyjnych na terenie Gminy Polska Cerekiew.

1. Sprawozdanie z kontroli.

Dokumentacja dostępna do wglądu w siedzibie urzędu.

Kontrola Archiwum Państwowe Opole 03.07.2012 Ewidencja i zabezpieczenie materiałów archiwalnych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Polskiej Cerekwi Protokół kontroli

Dokumentacja dostępna do wglądu w siedzibie urzędu

Kontrola Regionalna Izba Obrachunkowa 20.06.2012 – 14.08.2012 Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za 2011 rok oraz wybranych zagadnień za lata 2009-2010 Protokół kontroli

Dokumentacja dostępna do wglądu w siedzibie urzędu

Kontrola Urząd Kontroli Skarbowej 19.01.2012 – 25.05.2012 Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Zakrzowie – etap I Protokół kontroli

Dokumentacja dostępna do wglądu w siedzibie urzędu

Kontrola Wojewoda Opolski 14.08.2012 -16.08.2012 Prawidłowość rozpatrywania skarg i wniosków przez organy gminy Polska Cerekiew tj. Radę Gminy oraz Wójta Gminy za okres od 01.01.2008 do 31.07.2012 Wystąpienie pokontrolne

Dokumentacja dostępna do wglądu w siedzibie urzędu

Kontrola Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 17.08.2012 – 29.08.2012 Realizacja projektu pn. „Budowa Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Zakrzowie – etap I” Informacja pokontrolna Nr 16/RPO/2012 z 14.11.2012
Dokumentacja dostępna do wglądu w siedzibie urzędu
Kontrola Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 17.08.2012 Kontrola dotyczyła: wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność, etapu ex-post.
Zadanie budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dzielawy, Grzędzin, Witosławice
Raport z czynności kontrolnych nr 08/321/88/12 z 17.08.2012

Dokumentacja dostępna do wglądu w siedzibie urzędu

Kontrola Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie - Koźlu 20.11.2012 Ocena stanu przygotowań i realizacji zadań obrony cywilnej na obszarze działania szefa Obrony Cywilnej Gminy Wystąpienie pokontrolne

Dokumentacja dostępna do wglądu w siedzibie urzędu

 


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Golisz
Data wytworzenia: 2012-03-28