Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w urzędzie w 2013 roku

 

Kontrole zewnętrzne w 2013 r.

 

Rodzaj

Podmiot przeprowadzający

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli

Przedmiot kontroli

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski, opinie podmiotów ją przeprowadzających

kontrola

Wojewoda

Opolski

20.03.2013

Działalność Straży Gminnej w Polskiej Cerekwi - wykonywanie uprawnień, o których mowa w art.12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych

( Dz.U. Nr 123,poz.779 z późn.zm.)

Protokół z kontroli doraźnej Nr E-IV.096.1.E1.73.2013.KR z dnia 26.03.2013 r.

Wystąpienie pokontrolne

BZK-II.68.1.6.2013.MS z dnia 22.04.2013 r.

Dokumentacja dostępna do wglądu w siedzibie urzędu

kontrola

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Opolu

22.08.2013 - 04.09.2013

Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek ,do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Protokół kontroli z dnia 04.09.2013r.

Sprawa nr 242013080054

 

Dokumentacja dostępna do wglądu w siedzibie urzędu


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Golisz
Data wytworzenia: 2014-03-04