Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w urzędzie w 2014 roku

KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W URZĘDZIE W 2014 ROKU
/kontrole, informacje, wystąpienia, stanowiska, wnioski/

Rodzaj

Podmiot przeprowadzający

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli

Przedmiot kontroli

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski, opinie podmiotów ją przeprowadzających

kontrola

Wojewoda

Opolski

29.01.2014 - 18.02.2014

Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych w 2013 roku z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Wystąpienie pokontrolne Nr FBC.V.431.2.2014.HW z dnia 19.03.2014

Dokumentacja dostępna do wglądu w siedzibie urzędu

kontrola

Archiwum Państwowe w Opolu

14.03.2014

Kontrola problemowa archiwum zakładowego

Protokół kontroli z dnia 14.03.2014 Sprawa nr ONA.421.22.2014.TH

Zalecenia pokontrolne z dnia 19.03.2014 - ONA.421.22.2014.TH

 

Dokumentacja dostępna do wglądu w siedzibie urzędu

kontrola

Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu

23.04. 2014 - 18.06.2014

Czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego dla wniosku : Zagospodarowanie zdegradowanych terenów przyramkowych oraz rewitalizacja funkcjonalno-użytkowa zamku w Polskiej Cerekwi

Protokół z dnia 18.06.2014 czynności przeprowadzonych .

Nr sprawy UKS1691/W2E/42/29/14/3/016

Dokumentacja dostępna do wglądu w siedzibie urzędu

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Golisz
Data wytworzenia: 03-04-2014