Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie budżetu za rok 2008

 

  • Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008 PDFRb-27S.pdf (4,72MB)
  • Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008 PDFRb-28S.pdf (5,27MB)
  • Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008 PDFRb-PDP.pdf (636,32KB)
  • Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych JST za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008 PDFRb-N.pdf (681,17KB)
  • Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008 PDFRb-Z.pdf (1,00MB) 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Wieczorek-Juzwiszyn
Data wytworzenia: 2010-08-03