Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie budżetu za rok 2010

 

  • Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2010 PDFRb-27S.pdf
  • Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2010 PDFRb-28S.pdf
  • Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych JST wg stanu na koniec II kwartału 2010 roku PDFRb-N.pdf
  • Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2010 roku PDFRb-Z.pdf

  • Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010 PDFRb-27S.pdf
  • Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010 PDFRb-28S.pdf
  • Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy na koniec 2010 roku PDFRb-PDP.pdf
  • Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych JST wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku PDFRb-N.pdf
  • Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku PDFRb-Z.pdf 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Wieczorek-Juzwiszyn
Data wytworzenia: 2010-08-03