Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie budżetu za rok 2011

  • Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2011 PDFRb-27S.pdf (2,24MB)
  • Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2011 PDFRb-28S.pdf (5,05MB)
  • Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych JST wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku PDFRb-N.pdf (1,20MB)
  • Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji JST wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku PDFRb-Z.pdf (1,36MB)

  • Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011 PDFRb-27S.pdf (2,53MB)
  • Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011 PDFRb-28S.pdf (5,26MB)
  • Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych JST wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku PDFRb-N.pdf (390,74KB)
  • Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku PDFRb-Z.pdf (451,81KB) 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Wieczorek-Juzwiszyn
Data wytworzenia: 2011-05-23