Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie budżetu za rok 2012

  • Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012 PDFRb-27S.pdf
  • Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012 PDFRb-28S.pdf
  • Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych JST wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku PDFRb-N.pdf
  • Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji JST wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku PDFRb-Z.pdf


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Wieczorek-Juzwiszyn
Data wytworzenia: 2012-05-30