Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie budżetu za rok 2012

  • Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012 PDFRb-27S.pdf (2,28MB)
  • Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012 PDFRb-28S.pdf (5,04MB)
  • Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych JST wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku PDFRb-N.pdf (407,65KB)
  • Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji JST wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku PDFRb-Z.pdf (467,49KB)


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Wieczorek-Juzwiszyn
Data wytworzenia: 2012-05-30